Vārda dienu šodien svin: Sergejs, Svetlana, Lana

Iekļaujoša izglītība

Skolas bibliotēkas resursi

 • Latvijas Universitātes speciālās izglītības laboratorija. ATBALSTA MATERIĀLS skolotājiem darbam ar interaktīvu mācību materiālu valodas prasmju veidošanai un attīstīšanai skolēniem ar speciālām vajadzībām. Darba lapas- VISC, 2013
 • Latvijas Universitātes speciālās izglītības laboratorija. Informatīvs materiāls ģimenēm- VISC, 2013
 • Latvijas Universitātes speciālās izglītības laboratorija. METODISKAIS MATERIĀLS pedagogiem darbam ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās traucējumi un redzes traucējumi. Darba lapas – VISC, 2013
 • Latvijas Universitātes speciālās izglītības laboratorija. METODISKAIS MATERIĀLS pedagogiem darbam ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās traucējumi un redzes traucējumi. Rokasgrāmata – VISC, 2013
 • Latvijas Universitātes speciālās izglītības laboratorija. METODISKAIS MATERIĀLS pedagogiem darbam ar izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem. Rokasgrāmata – VISC, 2013
 • Latvijas Universitātes speciālās izglītības laboratorija. METODISKAIS MATERIĀLS pedagogiem darbam ar izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem. Darba lapas – VISC, 2013
 • Latvijas Universitātes speciālās izglītības laboratorija. METODISKAIS MATERIĀLS pedagogiem darbam ar izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem. Ģirta BURTU grāmata – VISC, 2013
 • Latvijas Universitātes speciālās izglītības laboratorija. INFORMATĪVS MATERIĀLS vecākiem par jauktiem attīstības traucējumiem un mācīšanās traucējumiem. Kartes – VISC, 2013
 • Liepājas Universitātes speciālās izglītības laboratorija. ATBALSTA MATERIĀLS skolotājiem darbam ar interaktīvu mācību materiālu izglītojamo aktīvās runas un lasīšanas spēju attīstīšanai izglītojamiem ar vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. Rokasgrāmata skolotājiem – VISC, 2013
 • Liepājas Universitātes speciālās izglītības laboratorija. METODISKAIS MATERIĀLS pedagogiem darbam ar izglītojamiem, kuriem ir uzvedības traucējumi – VISC, 2013
 • Liepājas Universitātes speciālās izglītības laboratorija. METODISKAIS MATERIĀLS pedagogiem darbam ar izglītojamiem, kuriem ir uzvedības traucējumi. Darba lapas – VISC, 2013
 • Liepājas Universitātes speciālās izglītības laboratorija. INFORMATĪVS MATERIĀLS vecākiem, kas audzina bērnus ar uzvedības traucējumiem. Kartes – VISC, 2013
 • Liepājas Universitātes speciālās izglītības laboratorija. METODISKAIS MATERIĀLS pedagogiem darbam ar izglītojamiem, kuriem ir autisms. – VISC, 2013
 • Liepājas Universitātes speciālās izglītības laboratorija. METODISKAIS MATERIĀLS pedagogiem darbam ar izglītojamiem, kuriem ir autisms. Darba lapas – VISC, 2013
 • Liepājas Universitātes speciālās izglītības laboratorija. INFORMATĪVS MATERIĀLS vecākiem, kas audzina bērnus ar autisma spektru. – VISC, 2013
 • Rēzeknes Augstskolas speciālās izglītības laboratorija. METODISKAIS MATERIĀLS pedagogiem izglītojamo ar garīgās attīstības traucējumiem sociālo prasmju, uzvedības un mācību sasniegumu izvērtēšanai – VISC, 2013
 • Rēzeknes Augstskolas speciālās izglītības laboratorija. Bērns ar garīgās attīstības traucējumiem ģimenē. METODISKAIS MATERIĀLS VECĀKIEM. Kartes – VISC, 2013
 • Rēzeknes Augstskolas speciālās izglītības laboratorija. Bērns ar garīgās attīstības traucējumiem ģimenē. METODISKAIS MATERIĀLS VECĀKIEMVISC, 2013
 • Rēzeknes Augstskolas speciālās izglītības laboratorija. Bērns ar kohleāro implantu ģimenē. METODISKAIS MATERIĀLS VECĀKIEMVISC, 2013
 • Rēzeknes Augstskolas speciālās izglītības laboratorija. Bērns ar kohleāro implantu ģimenē. METODISKAIS MATERIĀLS VECĀKIEM. Kartes – VISC, 2013
 • Hodaņonoka I. u.c. Sociālais pedagogs un bērns ar valodas sistēmas traucējumiem – Rīga: RASA ABC, 2002
 • Miltiņa I. Skanu izrunas traucējumi – Rīga : RAKA, 2005
 • Prudņikova I. Montesori mpedagoģija ikdienā - Rīga: RAKA, 2004
 • Roģe J.Ū., Mēlere B. Citādi bērni – Rīga: Jumava, 2003Liepiņa S. Speciālā psiholoģija - Rīga: RAKA, 2003
 • Tūbele S., Lūse J. Ja skolēns raksta nepareizi ... – Rīga: RAKA, 2004
 • Tūbele S., Šteinberga A. Ievads sociālajā pedagoģijā – Rīga: RAKA, 2004
 • Disleksija – ģēniju problēma? // Annas psiholoģija. – 2015.- Nr.6 – 52.-54.lpp.
 • Nīmante D. Vēlreiz par iekļaujošu izglītību // Skolotājs. – 2008. – Nr.1 – 59.-64.lpp.
 • T.Hofzess. Ceļā uz iekļaujošu izglītību: kā tas ietekmē skolotāja izglītību // Skolotājs. – 2008. – Nr.6 – 43.-45.lpp.
 • Nīmante D. Iekļaujoša skola mūsdienu sabiedrībā // Skolotājs. – 2007. – Nr.1 – 8.-20.lpp.

http://www.skolasvards.lv/metodiskie-materiali/3

un citi interneta resursi

04.01.2016.                                                                    Informāciju sagatavoja Valentīna Ļebedkova

Karjera

Skaidr

Dziesmu svētki

222x98 3

Noderīgas saites

 

© 2020 Krāslavas pamatskola. Visas tiesības paturētas