Vārda dienu šodien svin: Gvido, Atvars

Draudzīgais Aicinājums – 2014

draudz
draudz
 Krāslavas pamatskolā 10 gadu laikā izveidojās noturīga grāmatu dāvināšanas tradīcija. Draudzīgā Aicinājuma idejas dzīvotspēju apliecināja skolēnu, viņu vecāku, skolotāju, akciju sabiedrību, uzņēmumu, banku, atsaucīgu un devīgu cilvēku dāsnais atbalsts.

Pateicoties vecāku atsaucībai, desmit gadu laikā skolēnu vecāki un Krāslavas uzņēmēji uzdāvināja skolas bibliotēkai ap 1500 grāmatu.

1935.gada 28.janvārī Latvijas valsts prezidents Kārlis Ulmanis publicēja uzsaukumu tautai, ko viņš nosauca par Draudzīgo aicinājumu.

Ar to ikviens tika mudināts atcerēties savu pirmo skolu, ziedojot tai grāmatas, gleznas, mācību līdzekļus, mūzikas instrumentus. Aicinājuma tekstā rakstīts tā: „Grāmata …ir cilvēka vissirsnīgākais un uzticamākais palīgs. Mūsu …bibliotēkas skolās… ilgāku laiku nav papildinātas. Bibliotēku pārzinātāji bez grāmatu lasītāju, bez kaimiņu, bez plašākas sabiedrības palīdzības nevar grāmatas atjaunot, bibliotēkas papildināt.
Iesim viņiem talkā!
Savu atsaucību šim aicinājumam katrs, kas to vēlas, var izrādīt,” ziedojot grāmatas, vai „ir arī otrais ceļš un otrā iespēja – ziedojums naudā. …Tā rīkodamies mēs īsā laikā brīnumus izdarīsim kultūras celšanas darbā.”
Apbrīnojami liela bija tautas atsaucība šim aicinājumam: piecu gadu laikā Latvijas skolas saņēma vairāk nekā 1,2 miljonus grāmatu, ap 1 miljonu latu naudā un daudz citu ievērojamu vērtību.
Ideja atjaunot Draudzīgo aicinājumu pieder valsts prezidentam Guntim Ulmanim. 1994.gada janvārī viņš aicināja „Draudzīgā aicinājuma ideju turpināt, atbalstīt un virzīt uz priekšu. Šobrīd par Draudzīgā aicinājuma mērķi tika izvirzītas izglītība, kultūra, māksla, valoda – četri stūrakmeņi, kas ir arī mūsu valstiskuma izdzīvošanas pamatā.”
Draudzīgais aicinājums dod taustāmu labumu – tā ir materiāla puse, otrkārt, tas dod dāvinātājam un dāvanas saņēmējam garīgu emocionālu pacēlumu. Draudzīgā aicinājuma garīgā puse ir daudz spēcīgāka par materiālo – tā rada arī cieņu pret grāmatu, kultūru, izglītību un valodu. Mūsdienu laikā aktuāls paliek jautājums par skolēnu izglītības kvalitātes celšanu. Tas nav iespējams bez nopietnām un dziļām attiecībām starp vecākiem un skolu, bez vecāku aktīvas līdzdalības un līdzatbildības par savu bērnu izglītošanu. Mācību procesa kvalitāte ir atkarīga no tā, kādi mācību un tehniskie līdzekļi ir skolēnu rīcībā, kādas mācību grāmatas izmanto skolēni, vai skolas bibliotēkā ir izglītības standartiem atbilstoša uzziņu, nozaru un daiļliteratūra…

Krāslavas pamatskolā 10 gadu laikā izveidojās noturīga grāmatu dāvināšanas tradīcija.
Draudzīgā Aicinājuma idejas dzīvotspēju apliecināja skolēnu, viņu vecāku, skolotāju,
akciju sabiedrību, uzņēmumu, banku, atsaucīgu un devīgu cilvēku dāsnais atbalsts.

Arī šogad Krāslavas pamatskolas kolektīvs aicina talkā skolas garīgas un materiālas vides sakopšanā.

Veicināt vispusīgākas izglītības un kultūras iespējas, dažādu māksliniecisko un tehnisko talantu izkopšanu – tas ir vienīgais ceļš, kā gādāt par Latvijas nākotni, par to, lai mēs paši spētu savu valsti stiprināt, pārvaldīt un droši ievadīt pasaules apritē.

Draudzīgā aicinājuma loks mūsdienās varētu aptvert ne tik daudz mājas bibliotēkā esošo (un arī novecojušo) grāmatu dāvināšanu, cik – atbalstu jaunu grāmatu un mācību līdzekļu iegādei.

Cienījamie vecāki!

Ieklausieties Draudzīgajā Aicinājumā!

          Cerot uz Jūsu atsaucību, aicinu Jūs atbalstīt Krāslavas pamatskolas
Draudzīgo aicinājumu – 2014 un uzdāvināt skolas bibliotēkai no klases jaunu grāmatu.

Bibliotēkas skolotāja Valentīna
2014.gada 17.janvāris

COVID-19

VALSTS PĀRBAUDĪJUMU GRAFIKS

eksameni

Dziesmu svētki

222x98 3

Noderīgas saites

 

© 2020 Krāslavas pamatskola. Visas tiesības paturētas