Vārda dienu šodien svin: Albīna, Albīns

Atbalsta personāls

 • Atbalsta grupas mērķis:
  Koordinēt mērķtiecīgi organizētu un profesionālu speciālistu palīdzību skolēnu ar mācīšanās traucējumiem integrēšanā skolas vidē atbilstoši viņu veselības un spēju līmenim.

  Atbalsta grupas uzdevumi:
  • Veikt skolēnu ar mācīšanās traucējumiem pārdomātu izpēti, virzot uz rajona vai valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju.
  • Analizēt skolēnu ar mācīšanās traucējumiem attīstības dinamiku, izvērtējot optimālākās korekcijas iespējas.
  • Sadarboties ar pedagogiem, vecākiem, sniedzot teorētiskas atziņas, praktiskus padomus, skolēnu kopējās izglītošanas kvalitātes uzlabošanā.
  • Iesaistīties radošās un praktiskās aktivitātēs, nodrošinot skolēniem ar attīstības traucējumiem attīstošu, veselīgu, drošu un mūsdienīgu skolas vidi.


  Atbalsta komandā Krāslavas  pamatskolā darbojas skolas psihologs,
  skolas logopēds, skolas medicīnas māsa.


  Psiholoģe Velta Daņiļeviča skolā strādā 208.kabinetā:
Pirmdiena 800 – 1500
Otrdiena 800 – 1500
Trešdiena 800 – 1500

 • Logopēde Vita Valtere skolā strādā 209.kabinetā:      
Pirmdiena 800 – 1450
Otrdiena 800 – 1450
Trešdiena 800 – 1450
Ceturtdiena 800 – 1310
Piektdiena 800 – 1130

Medmāsa Antoņina Kiseļevska medicīnisko palīdzību nodrošina katru dienu no 800 līdz 1600   

Karjera

Skaidr

Dziesmu svētki

222x98 3

Noderīgas saites

 

© 2021 Krāslavas pamatskola. Visas tiesības paturētas