Vārda dienu šodien svin: Sergejs, Svetlana, Lana

Noderīgie vēstures materiāli

Noderīgie vēstures materiāli video formātā
par pirmajiem deviņiem Latvijas Ministru prezidentiem un Latvijas Valsts ģerboni.


Iepazīsti Latvijas valsts ģerboni!

Video stāsts par Latvijas Valsts ģerboni https://www.youtube.com/watch?v=pBdVZw-nBS0
un ar subtitriem krievu valodā: https://www.youtube.com/watch?v=OyGfZP47E2c

Lekcija par valsts ģerboni: https://www.youtube.com/watch?v=AiwICcCTOyU


Materiāls par pirmajiem deviņiem Ministru prezidentiem

Lekciju video ieraksti, kurās katrā apmēram stundu ir stāstīts par katru no pirmajiem deviņiem Ministru prezidentiem: https://www.edati.lv/9premjeri/video-lekcijas

Patriotiskā audzināšana

Krāslavas pamatskolas bibliotēkas resursi

Jaunākas grāmatas pedagogiem un skolēniem 

 • Latgales sirdspuksti – „Balvu olūts”, 2015-11-04
 • Latgale fotogrāfijās – AUREX, 2013
 • Zeile P. Latgale un tās ļaudis – Rēzekne: Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2011
 • Dzalbe I., Kauškalis A. Krāslava. Latvija – Rīga: SIA „13.stāvs”, 2013
 • Būmane I. Latvijas novadu dārgumi – Rīga: Lauku Avīze, 2014
 • Zarāns A., Vītols A. Daugava – Rīga: SIA „13.stāvs”,2008
 • Īvāns D. Dzīvības loki. Augšdaugava – Rīga: SIA „13.stāvs”, 2013
 • Bērziņa I., Skrīvele K. Mana Latvija – Rīga: Zvaigzne ABC, 2009
 • Citādā Latvija – Rīga, 2010
 • Kraukle D. Latviešu ornaments – Rīga: Jumava, 2008
 • Kraukle D. Latviešu rakstu zīmes – Rīga: Jumava, 2006
 • Kļaviņa I. Latvijas ģerboņi – Rīga: Zvaigzne ABC, 2008
 • Breikšs L. Brīvības piemineklis Rīga: Brīvības pieminekļa atjaunošanas fonds, 2002
 • Liepiņš A. Senā Latvija („Latvijas mazā enciklopēdija”) – Rīga: Zvaigzne ABC, 2008
 • Cipulis D. Latvijas vēsture („Latvijas mazā enciklopēdija”) – Rīga: Zvaigzne ABC, 2004
 • Kuplais M. Latvieša sēta („Latvijas mazā enciklopēdija”) – Rīga: Zvaigzne ABC, 2004
 • Zarāns A. Oilis un muižas Latvijā („Latvijas mazā enciklopēdija”) – Rīga: Zvaigzne ABC, 2006
 • Ūdris J. Meldras un Matīsa ceļojums vēsturē Rīga: Zvaigzne ABC, 2012
 • Berga I. Kā radās Latvija – Rīga: Zvaigzne ABC, 2012
 • Klišāns V. Matīss meklē Latviju – Rīga: Zvaigzne ABC, 2009
 • Sēja G. Mana Latvija – Rīga: Zvaigzne ABC, 2012
 • Ngujens K.V. Lāčplēša dzimšana – – Rīga: Zvaigzne ABC, 2010
 • Sēja G. Kā es ar Opi braucu Latviju lūkoties – Rīga: Zvaigzne ABC, 2013

Raksti no preses izdevumiem 

 • Aigare S. Latviskums, latvietība, latvietis // Audzinātājs. – 2012. – Nr.1. – 7.lpp.
 • Bebru Juris. Dzimtenes nozīme cilvēka garīgā attīstībā // Audzinātājs. – 2012. – Nr.3 – 8.-13.lpp.
 • Grūbe A. Idejas sociālo prasmju attīstīšanai mācību stundās // Skolotāja Almanahs.- 2006. – Nr.2 – 3.-4.lpp.
 • Kāposta T. Pārdomas par pilsonisko audzināšanu // Skolotājs.- 2004. – Nr.4 – 65.- 66.lpp.
 • Kramiņš E. Nāc un piedalies! : Padomi audzināšanā // Audzinātājs. – 2012. – Nr.1.- 34.-40.lpp.
 • Kramiņš E. Etniskā kultūra kā nacionālais izglītības sistēmas garants // Audzinātājs. – 2012. – Nr.1. – 14. – 17.lpp.
 • Krūze I. Pilsoniskā audzināšana: teorija un prakse // Skolotājs. – 2004.- Nr. 1 – 89.-93.lpp.
 • Laizāne S. Latgaliskums kā savdabīgums // Audzinātājs. – 2012. – Nr.1. – 13.lpp.
 • Liepiņa G. Ģimenes ligzda sapņu piepildījumam // Audzinātājs. – 2012. – Nr.1 – 23.-26.lpp.
 • Lodiņa S. Etniskajā kultūrā sakņota izglītība // Audzinātājs. – 2012. – Nr.1.- 18.-22.lpp.
 • Līduma A. Pilsoniskuma attīstības pedagoģiskie nosacījumi bērna muzikālajā audzināšanā // Skolotājs.- 2004. – Nr.5 – 26.-30.lpp.
 • Līduma A. Pilsoniskuma audzināšanas problēmas Latvijas izglītības sistēmā // Psiholoģija Ģimenei un Skolai. – 2008.- Nr.3 – 4 – 32.-39.lpp.
 • Līduma A. Pilsoniskuma audzināšanas saturs un formas Latvijas multikultūru sabiedrībā // Psiholoģija Ģimenei un Skolai. – 2008. – Nr.5-10. – 98.-107.lpp.
 • Mekone A. Audzināt Dzimtenes mīlestību // Sākums. – 2003. – Nr.5 – 10.-11.lpp.
 • Mežule S. Latgaliskais latviskums // Audzinātājs. – 2012. – Nr.1- 41.-43.lpp.
 • Mola I. „Brīvas tēmas” klases stundās // Skolotāja Almanahs.- 2008.- Nr. 2 – 13.-17.lpp.
 • Reiznieks V. Cilvēku pamata pienākumi // Audzinātājs. – 2012. – Nr.3 – 14.-25.lpp.
 • Riška J. Par pilsonisko izglītošanu // Skolotāja Almanahs. – 2006. –Nr.4 – 11.-13.lpp.
 • Rudzīte A. Skolas saime kā latvisku vērtību iedzīvinātāja // Audzinātājs. – 2012. – Nr.1.- 29.-33.lpp.
 • Sīle G. Pilsoniskās apziņas audzināšana // Skolotājs.- 2008.- Nr.2 – 83.-87.lpp.
 • Tīrums A. Audzināt Latvijas patriotus // Audzinātājs. – 2012. – Nr.2 – 29.-30.lpp.
 • Upeniece S. Nepazaudēt savas saknes // Skolotājs. – 2005.- Nr. 4 – 88.-90.lpp. 
 • Informāciju sagatavoja Valentīna Ļebedkova

Karjera

Skaidr

Dziesmu svētki

222x98 3

Noderīgas saites

 

© 2020 Krāslavas pamatskola. Visas tiesības paturētas