Vārda dienu šodien svin: Stefans, Normunds

Drošības jautājumi

 DROŠĪBAS JAUTĀJUMI


 VISC aicina veicināt izpratni par veselību un drošību


 

http://supervaroni.vip.lv/


CEĻU SATIKSMES DROŠĪBA

Metodiskais materiāls ceļu satiksmes drošības jautājumu apguvei pamatizglītībā

http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/sabiedriskas_aktivitates/berniem_un_jauniesiem/veloexperts/

CSDD satiksmes drošības filma skolēniem: LIELI CEĻI, MAZI CEĻI - DROŠI CEĻI  (10:30)

CSDD velo drošības filma "Rullē droši!" (27:03)

 www.berniem.csdd.lv


http://www.dzirdiredzidzivo.lv/lv


 ELEKTRODROŠĪBA

Informatīvie materiāli par elektrodrošībuInformatīvie materiāli par elektrodrošību

 http://www.latvenergo.lv/

http://www.zibo.lv/

Datorspēles "Elektrība" un "Mags un Niks"

Papildmateriāli:

https://drive.google.com/file/d/1LnAfDSw4JSOOHpExtXxd2bSrLGWz9TDy/view?usp=sharing 

 https://drive.google.com/file/d/1gDOf4scs1GhrQb_-lHzKcxJkDg5ft1TU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Xo7hIGsC5vIpksgjf1NjieYybX180vTY/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1HFnleML6JP375FRiFu_vwbcSEm3YrjiR/view?usp=sharing 


Grāmata "Zini elektrību"

AS „Latvenergo” elektrodrošības programmas ietvaros nupat nākusi klajā izglītojoša grāmata „Zini elektrību!” Tā veidota kā izglītojošs materiāls 5. - 7. klašu skolēniem, ko varēs izmantot mācību un audzināšanas stundās, tomēr tā ir interesanta un vizuāli atraktīva, tāpēc, domājams, skolēni labprāt to lasīs arī brīvajos brīžos.


Dziesma par elektrību  (2:51)

Dziesmas „Elektrība ir īsta!” animācijas klipa galvenais varonis ir Gudrais Ernests.
Ernests ir uzmanīgi klausījies skolotāju un vecāku stāstītajā, tādēļ stāsta par to arī jums savā dziesmā.

Jautāsiet, kāpēc tieši tā sauc šo puiku? Vairākus gadus atpakaļ Latvenergo speciālisti tika izveidojuši pamācoši izglītojošu projektu – pasakas par elektrību „Klausi elektrību!”. Pasaku galveno varoni sauc Nopietnais Ernests. Piecu pasaku garumā Ernests stāsta savus sapņus par gadījumiem, kad viņa radinieki neievērojot elektrodrošības noteikumus nonāk ļoti bīstamās situācijās.

Muzikālās pasakas. Klausi Elektrību!

Vai gribi uzzināt, kas notiek ar cilvēkiem (arī pieaugušiem), kuri neprot pareizi apieties ar elektrību? Tā nebūs nekāda lekcija vai gara pamācība, bet gan muzikālas PASAKAS PAR NOPIETNO ERNESTU, kuras sacerējis Andris Zeibots, iedziedājis Mr. Sensors un ierunājuši Latvijas pazīstamākie aktieri. Noklausies un pastāsti par tām draugiem. Sarunāts? Nu tad - aiziet!


UGUNSDROŠĪBA

http://vugd.gov.lv/lat/

Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests piedāvā videofilmu un metodisko materiālu par drošības jautājumiem. Filma uzņemta, īstenojot Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programmas atbalstīto projektu „Brīvprātīgo ugunsdzēsēju darba un ugunsdrošības jautājumu aktualizēšana”. Video materiāls īpaši paredzēts bērniem un pusaudžiem. Filma sastāv no 4 daļām – 15 minūšu garām filmiņām par drošības jautājumiem katrā no gadalaikiem. Turpmāk tā tiks izplatīta skolās, kā arī demonstrēta ugunsdzēsēju daļās un dažādos ar drošību saistītos pasākumos.

Bīstamā robeža: 1.daļa "Pavasara Ķibeles" (15:11)

Bīstamā robeža: 2.daļa "Pamestā peldvieta" (14:11)

Bīstamā robeža: 3.daļa "Ugunsgrēks"  (14:42)

Bīstamā robeža: 4.daļa "Ziemassvētku salūts"  (19:43)


Filma „Lai dzīvo bērni!"  ir viens no pārliecinošākajiem uzskates līdzekļiem, kas parāda, atgādina un brīdina, ka nepareiza vai pārgalvīga rīcība ar elektrību, gāzi, uz autoceļa un ūdens, brīvā dabā un mežā apdraud cilvēka drošību.

2004.gada filma "Lai dzīvo bērni!" (25:17)                     2005.gada filma "Lai dzīvo bērni!" (48:28)

2006.gada filma "Lai dzīvo bērni!" (31:53)                      2008.gada filma "Lai dzīvo bērni!" (26:54)

2009.gada filma "Lai dzīvo bērni!" (22:13)                       2010.gada filma "Lai dzīvo bērni!" (26:08)

2012.gada filma "Lai dzīvo bērni!" (53:40)                      2014.gada filma "Lai dzīvo bērni!" (36:34)

2015.gada filma "Lai Dzīvo bērni" (35:53)

2016. gada filma "Lai dzīvo berni" (37:01)

CITAS FILMAS

Dzīvo droši (26:57)

Bērnu drošības filma  (15:14)


DROŠA GĀZES LIETOŠANA

Buklets par drošu dabasgāzes lietošanu

Komikss bērniem par drošu dabasgāzes lietošanu

Grāmata bērniem par drošu dabasgāzes lietošanu

http://www.lg.lv/?id=202&lang=lat


PADOMI VECĀKIEM PAR BĒRNU DROŠĪBU VASARĀ

http://www.visc.gov.lv/visc/dokumenti/partneru_dokumenti/20140530_rsu_dgardovska_padomi_vecakiem_vasara_drosiba.pdf


VESELĪBAS IZGLĪTĪBA

http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/veselibas_izglitiba_vispvid_un_profizgl.pdf

http://www.rigas-dzirnavnieks.lv/lv/paterina-produkcija/herkuless/putras-programma


 VĒRTĪBIZGLĪTĪBA

http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vertibizglitiba/default.html


 ĪSI STĀSTI DROŠAI DIENAI

 7.-9. klasēm interaktīva spēle


http://calis.delfi.lv/berni/

Karjera

Skaidr

Dziesmu svētki

222x98 3

Noderīgas saites

 

© 2021 Krāslavas pamatskola. Visas tiesības paturētas