Vārda dienu šodien svin: Albīna, Albīns

Par projektu Nr.8.3.5.0./16/I/001

k1
k1

KARJERA – Projekts Nr.8.3.5.0 – Krāslavas pamatskola

Krāslavas novada pašvaldība  ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.

Projekta specifiskais atbalsta mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

  • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
  • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interese, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Projekta finansējums: 21 645 410 euro, t.sk.

 Eiropas Sociālā fonda finansējums – 18 398 598 euro

Valsts budžeta līdzfinansējums – 3 246 812 euro

Īstenošanas laiks: 01.12.2016. – 31.12.2020.

Projekta īstenošanas termiņš: 2016.gada 1. janvāris – 2020.gada 31. decembris.

Rezultāta rādītājs: 328 izglītības iestādes, kas nodrošina karjeras atbalstu izglītojamiem

Sadarbības partneri:

• pašvaldības vai pašvaldību apvienības, vai izglītības pārvaldes (pašvaldības)

• profesionālās izglītības kompetences centri (PIKC)

• Valsts izglītības satura centrs (VISC)

Karjeras atbalsta pasākumu plānu Krāslavas pamatskolā īstenos pedagogi karjeras konsultanti – Skaidrīte Gasperoviča un Olita Truskovska

karjera1-1024x719
karjera1-1024x719

karjera2-1024x719
karjera2-1024x719

 

Karjera

Skaidr

Dziesmu svētki

222x98 3

Noderīgas saites

 

© 2021 Krāslavas pamatskola. Visas tiesības paturētas