Vārda dienu šodien svin: Stefans, Normunds

Par projektu Nr. 8.3.2.2/16/I/001

Silva
Silva

2017.gada augustā Valsts izglītības satura centrs (VISC)  ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Krāslavas novada pašvaldību par Eiropas sociālā fonda projekta  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) īstenošanu Krāslavas novadā.

Projekta mērķis ir palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.

Projekta realizēšana Krāslavas pamatskolā tiek uzsākta 2017.gada septembri.

Projekts ir vērsts uz jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšanu, lai skolās ieviestu alternatīvas darba organizācijas formas, kas papildinātu jau esošās mācību stundas. Projekta gaitā būs iespēja pilnveidot sniegto izglītības pakalpojumu un nostiprināt skolas kolektīva gatavību risināt izglītojamo vajadzības – paaugstinot viņu sasniegumus, nodrošinot, ka mācību procesā tiek ievērotas dažādu izglītojamo spējas un mērķtiecīgi tiek kompensētas tās vajadzības, kas traucē skolēnam sasniegt augstākus mācību rezultātus.

Projektā iesaistāmā mērķa grupa ir 1. - 9. klašu skolēni ar mācīšanās grūtībām vai traucējumiem un skolēni ar vidējiem un augstiem mācību sasniegumiem.

Atbalsta pasākumiem finansējums tiek piešķirts saskaņā ar skolas izstrādātu projekta atbalsta pasākumu plānu. Esam izvērtējuši savas skolas esošo situāciju un vajadzības 3 gadu periodā, kas bija priekšnoteikums plānā ieviešamo atbalsta pasākumu saturiskai izstrādei, jo tas ļāva veidot piedāvājumu konkrētām skolēnu mērķa grupām, un noteica darbības  jomu izvēli.

Projektā iesaistītie skolēni Krāslavas pamatskolā darbosies 4 jomās –

1) STEM un vides joma – matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija un vide;

2) Valodas joma  – atbalsts skolēniem valodas attīstībā;

3) Kultūrizglītības un radošās industrijas joma – saistīta ar deju, mākslu, mūziku un citām radošajām aktivitātēm;

4) Sporta (tai skaitā veselīga dzīves veida ) joma.

Krāslavas pamatskolas izglītojamo individuālo kompetenču attīstības plāns paredz šo gadu laikā dažādus mācību un ārpusstundu  pasākumus skolēniem, kopā atvēlot tam 33802.98 eiro, kas ir projekta  īstenošanai piešķirtais finansējums. Līdz ar projekta realizēšanas uzsākšanu, skolas risinājumi individuālās pieejas attīstībā un skolas izglītības pakalpojuma dažādošanā  arī tiek sākti, t. sk., sasaistot tos ar kopējām paredzamajām izglītības sistēmas pārmaiņām nākamajā gadā.

Projekta īstenošanas laikā izglītības iestādē tiks realizētas stundas dabā, dažādu mācību priekšmetu padziļinātas apguves nodarbības, dažādas pēc stundu aktivitātes, vasaras nometnes u.c. Prioritāri tiks rīkotas individualizētas nodarbības bērniem 1.-6.klašu mācību apguvei. Skolēniem būs piedāvāts arī jauns un perspektīvs virziens – praktiskas nodarbības robotikā, kā arī iespēja pašiem programmēt.

Projekts paredz daudzas un dažādas saistošas aktivitātes arī ārpus skolas, pilsētas un pat Latvijas teritorijas, piemēram, mācību vizītes pa Jaunsudrabiņa dzīves vietām.

Projekta koordinatore Silva Skride

Karjera

Skaidr

Dziesmu svētki

222x98 3

Noderīgas saites

 

© 2021 Krāslavas pamatskola. Visas tiesības paturētas