Vārda dienu šodien svin: Vilija, Vits, Žermēna, Baņuta

2015./2016.m.g.

Valsts atklātā olimpiāde matemātikā

3.vieta Elza Vagale (8.a) - sk. Ligita Pelnika

Atzinība Pauls Nartišs (9.c) - sk. Ligita Pelnika


Olimpiāde lietišķajā informātikā "PASKĀLA RITENIS"

1. vieta Pauls Nartišs (9.c) – sk. Jeļena Japiņa

1.vieta Eva Marhileviča (7.b) – sk. Jeļena Japiņa


Latgales reģiona atklātā olimpiāde angļu valoda 8.-9. klasēm

1.vieta Pauls Nartišs (9.c) - sk. Larisa Rukmane


Angļu valodas olimpiāde

2.vieta Artis Krikovs (8.b) – sk. Larisa Rukmane

 2.vieta Andris Pārpucis  (8.b) – sk. Larisa Rukmane

2.vieta Eva Marhileviča (7.b) – sk. Larisa Rukmane

2.vieta Elza Vagale (8.a) sk. Lāsma Dzirkale

Atzinība Kristaps Paļums (7.b) – sk. Larisa Rukmane


Krievu valodas olimpiāde

3.vieta Rihards Lukjanskis (6.a) - sk. Gaļina Jegorova


 Matemātikas olimpiāde 1.klasēm

1.vieta Karīna Bobiča (1.a) - sk. Zigrīda Beinaroviča

2.vieta Arnis Ludzītis (1.a) - sk. Zigrīda Beinaroviča

3.vieta Sergejs Loskutovs (1.a) - sk. Zigrīda Beinaroviča

3.vieta Dagmara Stivriņa (1.b) - sk. Everita Eisaka


Bioloģijas olimpiāde 

2.vieta Rolands Lisenoks (9.a) - sk. Ināra Grāve

2.vieta Pauls Nartišs (9.c) - sk. Ināra Grāve


īmijas olimpiāde

3.vieta Rolands Lisenoks (9.a) - sk. Ināra Grāve


Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde

 3.vietu Faustina Podjava (7.b) - sk.Vija Rabkeviča

 3.vietu Dominika Podjava (9.c) - sk.Vija Rabkeviča


Informātikas olimpiāde 7.klasēm

1.vieta  Eva Marhileviča (7.b) - sk. Jeļena Japiņa

2.vieta Gabrielai Cimmermanei  (7.b) - sk. Jeļena Japiņa

Atzinība  Ēriks Trojanovskis (7.a) - sk. Jeļena Japiņa

Atzinība  Faustina Podjava (7.b) - sk. Jeļena Japiņa

Atzinība  Kristaps Paļums (7.b) - sk. Jeļena Japiņa


Latgales novada 13.atklātā olimpiāde matemātikā 5.-8.klasēm

2.vieta Elza Vagale (8.a) - sk. Ligita Pelnika

3.vieta Staņēvičs Aigars (5.a) - sk. Ligita Pelnika


Vizuālās mākslas olimpiāde

1.vieta Raivis Markevičs (5.a) - sk. Inga Skerškāne

1.vieta Katrīna Ļaksa (6.b) - sk. Inga Skerškāne

1.vieta Evelīna Sitnika (6.b) - sk. Inga Skerškāne

1.vieta  Elza Vagale (8.a) - sk. Inga Skerškāne

1.vieta Renārs Lisenoks (9.c) - sk. Inga Skerškāne

2.vieta Melānija Šuļga (5.b) - sk. Inga Skerškāne

3.vieta Dominika Podjava (9.c) - sk. Inga Skerškāne


Matemātikas olimpiāde

1. vieta Armands Vagalis (5.a) - sk. Jeļena Japiņa

 1. vieta Gabriela Cimmermane (7.b) - sk. Ligita Pelnika

1. vieta Elza Vagale (8.a) - sk. Ligita Pelnika

1.vieta Pauls Nartišs (9.c) - Sk. Ligita Pelnika

2. vieta Faustina Podjava (7.b) - sk. Ligita Pelnika

3. vieta Aigars Staņēvičs (5.a) - sk. Ligita Pelnika

3. vieta Ernests Baranovskis (5.b) - sk. Vija Leikuma

3. vieta Evita Gorenko (5.b) - sk. Vija Leikuma

3.vieta Rihards Lukjanskis (6.a) - sk. Jeļena Japiņa

3.vieta Viesturs  Andžāns (6.b) - sk. Vija Leikuma

Atzinība Santa Žurņa (5.b) - sk. Vija Leikuma

Atzinība Eva Marhileviča (7.b) - sk. Ligita Pelnika

Atzinība Daniels Dukaļskis (8.b) - sk. Vija Leikuma


Mūzikas olimpiāde 2.klasēm

1.vieta Anna Guba (2.b) – sk. Ilona Aprupe

3.vieta Justīne Nartiša (2.b) – sk. Ilona Aprupe

3.vieta Laura Pautne (2.b) – sk. Ilona Aprupe


Angļu valodas olimpiāde

1.vieta Armands Vagalis (6.b) - sk. Ņina Gulbinska

2.vieta Artis Ļaksa (6.b) - sk. Ņina Gulbinska

2.vieta Viesturs Andžāns (6.b) - sk. Ņina Gulbinska

Atzinība Anda Jakovele (6.b) - sk. Ņina Gulbinska


Fizikas olimpiāde

3.vieta Leo Lisicins (9.a) – sk. Jānis Laizāns

Atzinība Pauls Nartišs (9.c ) –  sk. Jānis Laizāns


Latviešu valodas un literatūras 8.-9.klašu olimpiāde

1.vieta Elza Vagale (8.a) - sk. Inta Japiņa

3.vieta Mareks Mjadjuta (8.b) - sk. Ligija Lida Mačuļska


Latgales novada atklātā latviešu valodas un literatūras olimpiādē 5.-6.klasēm

2.vieta Evita Gorenko (5.b) - sk. Ligija Lida Mačuļska

2.vieta Jānis Vaišļa (6.b) - sk. Ērika Zariņa

3.vieta Karīna Parazenko (6.a) - sk. Inta Japiņa

Atzinība Anda Jakovele (6.b) - sk. Ērika Zariņa


Matemātikas olimpiādē 4.klasēm

1.vieta Līva Māra Mukāne (4.a) - sk. Ināra Mukāne

3.vieta Normunds Andžāns (4.a) - sk. Ināra Mukāne

Atzinība Viktorija Širokina (4.c) - sk. Dace Samsonoviča


Latvijas vēstures olimpiādē

2.vieta Rolands Lisenoks (9.a) - sk. Irēna Kriviņa

3.vieta Pauls Nartišs (9.c) – sk. Irēna Kriviņa


Krievu valodas olimpiādē

1. vieta  Dominika Podjava (9.c) – sk. Gaļina Jegorova

2. vieta Irina Gierkene  (9.b) – sk.Gaļina Jegorova

2.vieta Ēriks Trojanovskis (7.a) - sk.Inga Makņa

2. vieta  Faustina Podjava (7.b) – sk.Gaļina Jegorova

Atzinība Santa Sluga (9.a) – sk. Gaļina Jegorova

Karjera

Skaidr

Dziesmu svētki

222x98 3

Noderīgas saites

 

© 2021 Krāslavas pamatskola. Visas tiesības paturētas