Vārda dienu šodien svin: Stefans, Normunds

2019./2020.m.g.

Krāslavas un Dagdas novadu vācu valodas 50. olimpiāde

1.vieta - Raivis Paskevičs /8.c/ - sk. Valentīna Lebedkova

Atzinība - Laura Kozlovska /8.a/ - sk. Valentīna Lebedkova


Vēstures valsts 26.olimpiāde

3. pakāpe - Armands Vagalis  /9.a/ - sk. Dzintra Rateniece


Krāslavas novada 5.–8.klašu matemātikas 70. olimpiāde

1. vieta - Karīna Bobiča /5.a/ - sk. Vija Leikuma

1. vieta - Karīna Lukjanska /7.b/ - sk. Vija Leikuma

2. vieta - Reinis Krumpāns /5.b/ - sk. Jeļena Japiņa

2. vieta - Sergejs Loskutovs /5.a/ - sk. Vija Leikuma

2. vieta - Gabriels Misjūns /5.a/ - sk. Vija Leikuma

2. vieta - Sintija Jevdokimova /5.a/ - sk. Vija Leikuma

2. vieta - Laura Putne /6.b/ - sk. Ligita Pelnika

2. vieta - Normunds Andžāns /8.a/ - sk. Ligita Pelnika

3. vieta - Marats Vasiļevskis /5.a/ - sk. Vija Leikuma

3. vieta - Dainis Sjadro /5.b/ - sk. Jeļena Japiņa

3. vieta - Anna Umbraško /5.b/ - sk. Jeļena Japiņa

3. vieta - Markuss Djatkovičs /6.b/ - sk. Ligita Pelnika

3. vieta - Anita Jurkeviča /7.b/ - sk. Vija Leikuma

Atzinība - Anna Guba /6.b/ - sk. Ligita Pelnika

Atzinība - Emīls Grišāns /6.b/ - sk. Ligita Pelnika

Atzinība - Laura Kozlovska /8.b/ - sk. Ligita Pelnika


Krāslavas novada matemātikas olimpiāde

1. vieta – Dmitrijs Adamovičs /4.b/ - sk. Dace Samsonoviča

3. vieta – Raivis Savickis /4.a/ - sk. Ināra Mukāne

Atzinība – Daniels Muižnieks /4.a/ - sk. Ināra Mukāne

Atzinība – Nauris Stabulnieks /4.a/ - sk. Ināra Mukāne

Atzinība – Agnese Pauliņa /4.b/ -  sk. Dace Samsonoviča


Krāslavas un Dagdas novada apvienbas 9.klašu matemātikas olimpiāde

Atzinība - Raivis Markevis /9.a/ - sk. Ligita Pelnika


Krāslavas un Dagdas novada latviešu valodas olimpiādē

2.vieta - Viktorija Vaišļa /8.c/ - sk. Lolita Dzalbe

Atzinība - Normunds Andžāns /8.a/ - sk. Ligija Lida Mačuļska


Krāslavas un Dagdas novadu apvienības Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiāde

1. vieta - Aigars Staņevičs /9.a/  - sk. Ināra Grāve


Krāslavas un Dagdas novadu apvienības Vēstures valsts 26. olimpiāde

2. vieta - Armands Vagalis /9.a/ - sk. Dzintra Rateniece

Atzinība - Aigars Staņēvičs /9.a/ - sk. Dzintra Rateniece


Bioloģijas 42. valsts olimpiāde

1. vieta - Aigars Staņevičs /9.a/  - sk. Ināra Grāve


Krāslavas novada 6.-8.klašu krievu valodas olimpiāde

2. vieta - Katrīna Stivriņa /6.b/ - sk. Inga Makņa

2. vieta - Jekaterina Mihailova /6.b/ - sk. Inga Makņa

7.klašu grupā

1. vieta - Anita Jurkeviča /7.b/ - sk. Galina Jegorova

2. vieta - Egija Skerškāne /7.a/ - sk. Inga Makņa

8.klašu grupā

3. vieta - Līva Mara Mukāne /8.a/ - sk. Inga Makņa

3. vieta - Viktorija Ļuta /8.b/ - sk. Inga Makņa

Karjera

Skaidr

Dziesmu svētki

222x98 3

Noderīgas saites

 

© 2021 Krāslavas pamatskola. Visas tiesības paturētas