Vārda dienu šodien svin: Albīna, Albīns

Pulciņi

Interešu izglītības pulciņi

LR Izglītības likums nosaka:

  • interešu izglītība ir personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības;
  • interešu izglītība ir brīvprātīga, tās uzsākšanai nav nepieciešama noteiktai izglītības pakāpei atbilstoša izglītība.

Interešu izglītības mērķis:

  • attīstīt bērnu un jauniešu spējas un talantus;
  • nodrošināt iespējas radošai pašizpausmei un savas individualitātes izkopšanai;
  • nodrošināt saturīgas un lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas;
  • sekmēt pilsoniskās un nacionālās identitātes attīstīšanu;
  • veicināt preventīvo darbu negatīvo tendenču novēršanai jaunatnes vidū;
  • nodrošināt ievirzi karjeras izvēlē;
  • iegūt praktiskam darbam un dzīvei derīgu papildizglītību.

1.-4. klašu koris

1.-4. klašu koris

Kora vadītāja – Ilona Aprupe

5.-9. klašu koris “Lira”

5.-9. klašu koris “Lira”

Kora vadītāja – Ilona Aprupe

Popgrupa „Podziņas”

Popgrupa “Podziņas”

Kolektīva vadītāja - Valentīna Geka

Popgrupa “Notiņas”

Popgrupa “Notiņas”

Vadītājai - Ināra Krute

Tautas deju kolektīvi

Tautas deju kolektīvi

Kolektīvu vadītāji ir Inta Beikule un Valda Timule

Mūsdienu deju pulciņš ,,Superdance"

Mūsdienu deju pulciņš ,,Superdance"

Vadītāja - Everita Eisaka

Teātra pulciņš “Avotiņš”

Teātra pulciņš “Avotiņš”

Vadītāja - Ligija Lida Mačuļska

Vides pulciņš "Saulespuķe"

Vides pulciņš "Saulespuķe"

Pulciņa vadītāja – Ināra Grāve

1 lapa no 2

Karjera

Skaidr

Dziesmu svētki

222x98 3

Noderīgas saites

 

© 2021 Krāslavas pamatskola. Visas tiesības paturētas