Tag Archives: Sports

Latvijas Veselības nedēļa 2018

No 28.maija līdz 03. jūnijam visā Latvijā notiek Latvijas veselības nedēļas pasākumi. Arī mūsu skolas skolēni aktīvi iesaistījās šajā kustībā.

Pirmdien garajā skolas starpbrīdi sākumskolas skolēni darbojās ar lecamauklām, veicot daudzveidīgus lēcienu veidus un elementus, darbojoties pāros un grupās izdarīja vairāk par 200 dažādu kustību katrs.

Orientēšanas prasmju un tūrisma elementu pilnveidošana

25. maijā Indras pamatskolā tika organizēts Krāslavas novada sporta skolotāju seminārs ar tematu “Orientēšanas prasmju un tūrisma elementu pilnveidošana organizējot sporta stundas un pasākumus”.

Sporta skolotājs Žans Bunto jau vairākus gadus iesaista Indras un Robežnieku pamatskolas skolēnus dažādos pasākumos un sacensībās, kur viņi mācās orientēties ar karti, kompasu, veikt daudzveidīgus šķēršļus izmantojot tūrisma elementus un nepieciešamo inventāru.

Skolēnu sacensības noslēdzās

Maija mēnesī vispārizglītojošu skolu skolēni piedalījās gan futbola, gan vieglatlētikas sacensībās.

Visjaunākajā vecuma grupā (2006. gadā dzimuši un jaunāki) zēniem  futbola sacensībās piedalījās četras komandas no Robežnieku pamatskolas, Krāslavas pamatskolas, Krāslavas grāfa Plātera v.n. Poļu pamatskolas un Krāslavas Varavīksnes vidusskolas.

Noslēdzies “Krāslavas Velokross – 2018”

Veiksmīgi noritējuši Krāslavas velokrosa visi trīs posmi, kas ir biedrības “SPORTISTS” rīkotais pasākums velosporta entuziastiem.

Sacensībās šķēršļotā apvidū, kas šogad tika rīkotas jaunā vietā – Priedainē, Klusās un J.Jaunsudrabiņa ielas krustojumā, startēja 51 dalībnieks no Krāslavas, Aulejas, Kalniešu pagasta, Dagdas, Aglonas un Preiļiem. Velokrosa jaunākajai dalībniecei bija tikai seši gadiņi, bet vecākajam dalībniekam apritējuši 68 gadi. Šoreiz sacensībās piedalījās jau sešas ģimenes.

Apsveicam futbolistus!

17. maijā Krāslavas Varavīksnes stadionā norisinājās Krāslavas un Dagdas novadu sacensības futbolā divām vecuma grupām. Visjaunākajā grupā 2006. gada dzimušajiem zēniem piedalījās četras komandas un, pārliecinoši uzvarot visas komandas, mūsu 3. – 4. klašu izlase ieguva godalgoto 1. vietu.

Skolas mazpulks Latvijas Mazpulku sporta spēlēs Džūkstē

3. maijā plkst. 4.00, kad visi vēl saldi gulēja, Krāslavas novada mazpulcēnu komandas no Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas un mūsu skolas – Krāslavas pamatskolas jau devās ceļā, lai plkst 9.00 jau būtu klāt Tukuma novada Džūkstes pamatskolā, kur šogad norisinājās gadskārtējās Latvijas Mazpulku sporta spēles.

Skrējiens apkārt Krāslavai – 2018 veiksmīgi noslēdzies

4. maijā Krāslavas skrējienā pulcējās 230 dalībnieki, kuri pārstāvēja Krāslavu, Robežnieku pamatskolu, Indras pamatskolu, Krāslavas pamatskolu (46 skolēni no skolas), Krāslavas Varavīksnes vidusskolu, Krāslavas Valsts ģimnāziju, Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskola, Krāslavas Sporta skolu, Indras pagastu, Ūdrīšu pagastu, Auleju, Kaplavu, kā arī patiess prieks bija par viesiem no Dagdas, Asūnes, Šķeltovas, Valmieras, Rīgas, Preiļiem, Aglonas, Rēzeknes, Daugavpils un Ilūkstes novada.

Skrējiens apkārt Krāslavai – 2018

Jau tradicionāli Krāslavas novada iedzīvotāji un pilsētas viesi pulcējas 4. maijā 18.Novembra laukumā, lai kopīgi veiktu 5 km garu distanci pa Krāslavas ielām.

Šogad skrējiena dalībniekiem ir iespēja pieteikties tam iepriekš līdz 2018. gada 1. maijam, aizpildod pieteikuma anketu ŠEIT.

Basketbola sacensības rezultāti

29. martā Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sporta zālē norisinājās basketbola sacensības jaunākajiem 4.-5. klašu skolēniem. Šoreiz gan zēnu gan meiteņu grupās startēja pa trim komandām – Krāslavas Varavīksnes vidusskola, Robežnieku un Krāslavas pamatskolas.

“IZJŪTI BIATLONA GARŠU” un Jaunsardzes kauss biatlonā 2018

17. martā notika noslēdzošais 1.sezonas posms Biatlona federācijas rīkotajam biatlona sacensību seriālam, kurā piedalījās arī jaunsargi no Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada, Krāslavas pilsētas un Aglonas novada.

Wordpress snowstorm powered by nksnow