Tag Archives: Skolēnu padome

Skaistu Valentīndienu!  

Lai gan ir februāris, un pēc astronomiskā kalendāra dziļa ziema, tomēr pavasaris un mīlestība jau virmo gaisā. Valentīndienā  cilvēki viens otram izteic mīļus vārdus, dāvina ziedus, dāvaniņas, apsveikuma kartiņas un cenšas būt bezgala mīļi.

Mūsu skola – Draudzīga skola

20151106_152953Krāslavas pamatskolas Skolēnu padomes pārstāvji – Daniels Dukaļskis un Ričards Škagals no 8.b klases piedalījās kustības „Draudzīga skola” konferencē „Sapratne un cieņa klasē, skolā un internetā”. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas organizētā konference notika Rīgā, 6. novembrī, tā pulcēja ap 400 dalībnieku no visas Latvijas.

DSC3333_1034

Skolas Prezidenta vēlēšanas

Pirmdien skolas aktu zālē notika ļoti svarīgs pasākums Krāslavas pamatskolas dzīvē. Skolēnu padome vēlēja jauno Parlamenta prezidentu. Zālē sapulcējās visi 5.-9.klašu skolēni, kuri piedalās skolas pasākumos. Jau iepriekš tika pasludinātas skolas Parlamenta vēlēšanas un šogad no klasēm pieteicās 3 kandidāti.

Noteikumi ir nepieciešami, tikai tos regulāri jāatjauno!

Krāslavas pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi ir jāatjauno. Mūsu skola ir aktīvi ķērusies ieviest tajos papildinājumus un labojumus. Skolēni pārrunā noteikumus klases stundās, skolotāji Metodisko komisiju sēdēs, vecāki izsaka savus priekšlikumus vecāku sapulcēs.

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflakeWordpress snowstorm powered by nksnow