Tag Archives: Projekts

Lai labi garšo!

Krāslavas novada pašvaldība  ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.

8. maijā projekta ietvaros 5.a klase skolēni devās pie viesu mājas “Forest B&B” saimnieces Valentīnas Pugaevas. Saimniece gaidīja mūs, lai kopā ar bērniem izcept “Grāfu maizi”.

Kāpēc maize!? 

Iekāpj profesiju kurpēs

Krāslavas novada pašvaldība  ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.

11.maijā 6.a klase piedalījās karjeras pasākumā “Iekāpj profesiju kurpēs” meistardarbnīca pie pavāres Valentīnas Pugajevas.

Video rullīšu konkurss “Katrs piliens ir vērtība!”

Dalība projektā – Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
(projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

Biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” (LŪKA) šogad īpaši vēlas pievērst gan sabiedrisko mediju, gan sabiedrības uzmanību kopumā dzeramā ūdens patēriņa paradumiem, vēloties aicināt pēc iespējas vairāk uzturā lietot dzeramo ūdeni tieši no ūdensvada.

Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs “Andrupenes lauku sēta”

Dalība projektā – Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
(projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

Vienā no aprīļa skaistajiem rītiem 2.b un 1.b klases skolēni kopā ar skolotājām Daci Samsonoviču, Intu Beikuli, kā arī skolēniem no Izvaltas pamatskolas un viņu skolotāju  Ligitu devās mācību vizīte uz Andrupenes lauku sētu.

Ekskursija „Informācijas dienas profesionālās izglītības iestādēs”

Krāslavas novada pašvaldība  ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.

18. aprīlī projekta ietvaros 9.b klase devās mācību ekskursijā uz Daugavpili.

Ekskursijas mērķis bija apmeklēt Daugavpils Saules skolu un Daugavpils Valsts ģimnāziju, kā arī iepazīties ar darba tirgus iespējām Daugavpilī.

Vai tev ir “BIZNESA GĒNS”?

12.aprīlī notika treningi 7.-9. klašu skolēniem.
Treningu vadīja – trenere DAINA KRIVIŅA  eksperte mērķu sasniegšanā SIA „DK Projects” īpašniece un vadītāja.

Netradicionālās modes skate Aleksandrovā

Jau ceturto reizi Aleksandrovas speciālajā internātpamatskolā notika netradicionālās modes skate. Kārtējo reizi šajā nākamo dizaineru un modes mākslinieku neizsīkstošās fantāzijas pasākumā piedalījās arī Krāslavas pamatskolas radošā komanda.

Atbalstīti divi mūsu skolas jauniešu projekti

2018. gadā Krāslavas novada pašvaldības jauniešu projektu konkursa ietvaros tika iesniegti 23 jauniešu iniciatīvu projekti, finansējumu saņems 17 jauniešu idejas.

Šogad Krāslavas novada jauniešiem būs iespēja organizēt un līdzdarboties dažādās aktivitātēs, tajā skaitā sporta spēlēs, tūrisma dienās, erudītu un prāta spēļu turnīros, zīmējumu konkursos, teātra sporta pasākumos, grāmatas izveidē, būs iespēja paust savu viedokli jauniešu forumā, organizēt vasaras aktivitātes mazākajiem bērniem utt.

KRĀSLAVAS NOVADA DOME IZSLUDINA JAUNIEŠU BIZNESA IDEJU PROJEKTU KONKURSU

Krāslavas novada dome aicina jauniešus piedalīties biznesa ideju īstenošanā un iesniegt pieteikumus konkursam „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā”.

Projektu konkursa mērķis ir motivēt jauniešus sava biznesa veidošanai vai attīstībai, atbalstot jaunu komersantu vai saimnieciskās darbības veicēju rašanos vai esošo attīstību Krāslavas novadā. Tā ir iespēja talantīgākajiem un uzņēmīgākajiem mūsu novada jauniešiem saņemt finansiālu atbalstu savu prasmju un zināšanu turpmākai attīstībai.

Latvijas valsts simtgadei veltītais pasākumu cikls izglītības iestādēs “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons”

Februāra pēdējā dienā Krāslavas BJC sadarbībā ar izglītības iestādēm, pieaicinot ekspertus no pašvaldības, sabiedriskajiem medijiem un nevalstiskajām organizācijām, rīkoja Labo darbu festivālu KRĀSLAVAS NOVADĀ. Dienas garumā pilsētas izglītības iestāžu bērni un jaunieši stāstīja un rādīja savus labos darbus, ko darījuši jau vairākus gadus, šogad vai arī ieplānojuši kopā ar saviem skolotājiem – konsultantiem jau tuvākajā nākotnē.

Wordpress snowstorm powered by nksnow