Tag Archives: Projekts

Latvijas valsts simtgadei veltītais pasākumu cikls izglītības iestādēs “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons”

Februāra pēdējā dienā Krāslavas BJC sadarbībā ar izglītības iestādēm, pieaicinot ekspertus no pašvaldības, sabiedriskajiem medijiem un nevalstiskajām organizācijām, rīkoja Labo darbu festivālu KRĀSLAVAS NOVADĀ. Dienas garumā pilsētas izglītības iestāžu bērni un jaunieši stāstīja un rādīja savus labos darbus, ko darījuši jau vairākus gadus, šogad vai arī ieplānojuši kopā ar saviem skolotājiem – konsultantiem jau tuvākajā nākotnē.

Latvijas „zaļais zelts”

  Dalība projektā – Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Latvijas meži ir mūsu dzimtenes lielākā dabas bagātība jau kopš senseniem laikiem. Bagātība, ko mēs esam saņēmuši no saviem senčiem un nododam saviem bērniem tālāk . Ja kāds vaicātu, ar ko mēs Latvijā patiesi lepojamies, atbilde noteikti būtu – mūsu meži, Latvijas „zaļais zelts”. Bet cik daudz mēs patiesi zinām par savu lielāko bagātību?

Skolas mazpulks konferencē „Mazpulki Latvijas simtgadei”

17.februārī skolas mazpulka aktīvākie dalībnieki Laura Kurpenika (8.b) un Liāna Plinta (6.b) piedalījās ikgadējā Latvijas mazpulku konferencē.

Interesanta un aizraujoša aktivitāte

No 12.02 līdz 16.02. mūsu skolā notika projektu nedēļa. 3.a klases skolēni izvēlējās pētīt ģeometriskās figūras. Šajā nedēļā bija daudzas interesantas aktivitātes, bet visvairāk bērnus ieinteresēja spēle „Tangran”.

Projektu nedēļa 5.b klasē

Šogad 5.b klases skolēni kā galveno projektu nedēļas tēmu izvēlējās „Latvijai – 100 5.b klases skolēnu acīm”.

“Riti raiti, valodiņa!” 4.a klasē

4.a klases projektu nedēļas tēma bija  “Riti raiti, valodiņa!” Nedēļas laikā mēs iejutāmies dažādās lomās. Bijām dzejnieki un sacerējām piecrindes par dažādām tēmām. Iejutāmies žurnālistu lomās un intervējām skolotājus par tēmu “Vaļasprieks”.

Projektu nedēļa 1.b klasē. Pasaku nedēļa

Mazā sirmā kumeliņā
Jāj pa ceļu pasaciņa.
Ātri, ātri steidzas vien,
Rokās zelta pātadziņa.

Šī nedēļa bija veltīta pasakām. Pirmajā dienā skolēni strādāja grupās, centās izdomāt, kāds būs katrs pasakas varonis. Pie mums ieradās 5.b klases skolēni un klases audzinātāja Ināra Grāve. Skolēni radoši strādāja grupās un katra grupa izveidoja kopīgu darbu, veltītu Valentīndienai.

Mēs – Latvijas simtgadei!

Latvijai simtgade, Krāslavai-95, Krāslavas pamatskolai-20! Par godu svētkiem radās ideja sagatavot pašu rokām dekoratīvus, tautiskus dāvanu maisiņus.

Darba procesā piedalījās 7 meitenes – Laura Kozlovska (6.b), Līga Vecele un Marika Krīviņa (6.a), Gabriela Malahovska, Jana Upmale, Rasma Tumaševiča un Samanta Gailiša (8.b), mājturības un tehnoloģiju skolotāja Vija Rabkeviča un citu priekšmetu skolotāji.

Dāvana Latvijai. 100 medaļas Latvijas simtgadei

Krāslavas pamatskolā gatavojoties Latvijas 100 gadus svinībām tika izstrādāts projekts “Dāvana Latvijai. 100 medaļas Latvijas simtgadei”. Tajā iesaistījās dažādu priekšmetu skolotāji un 1.a, 5.a, 6.b un 6.c klašu skolēni un klašu audzinātājas Valentīna Geka, Jeļena Japiņa un Lolita Dzalbe.

Ar mīlestību sirdī…

9.februārī Krāslavas pamatskolā, pateicoties Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Aglonas un Dagdas novadu komitejas un Nord Trondelage Rode Kors atbalstītajam kopprojektam „Tikai kopā sapņi kļūst krāsaini”, notika draudzības pasākums – diskotēka „Ar mīlestību sirdī”, kur kopā tikās Robežnieku pamatskolas, Andzeļu pamatskolas, Ezernieku vidusskolas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas  un Krāslavas pamatskolas skolēni. Pasākumam bija vairāki uzdevumi – pirmkārt, izveidot kopīgu sadarbības skolu videosveicienu Norvēģijas draugiem.

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflakeWordpress snowstorm powered by nksnow