Tag Archives: Paldies

Uzvara koru konkursā “Dziesmai būt!”

Jau trešo reizi Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku starplaikos VISC (Valsts izglītības un satura centrs) organizē koru konkursu vispārizglītojošo skolu 5.-9.klašu koriem „Dziesmai būt!”. Konkurss notiek divās kārtās, vispirms novados un pilsētās kori dzied pašu izvēlētas divas dziesmas un trešo dziesmu no obligātā repertuāra. Interesantākie, atraktīvākie un muzikālākie kori tiek uzaicināti piedalīties otrās kārtas konkursos kultūrvēsturiskajos novados.

Angļu valodas olimpiādes rezultāti

18. aprīlī Krāslavas novadā norisinājās
angļu valodas olimpiāde 7.-8.klašu skolēniem.

1.vietu ieguva Jānis Vaišļa (8.b) un 2.vietu ieguva Armands Vagalis (7.a).

Panākumi Latgales matemātikas olimpiādē

Š.g. 14.aprīlī jau 15.gadu Latgales skolu 4.klašu jaunie matemātiķi pulcējās Daugavpilī, lai atrisinātu atklātās matemātikas olimpiādes uzdevumus. Šogad olimpiādē piedalījās 161 dalībnieks no 44 skolām no 13 novadiem: Aglonas, Balvu, Dagdas, Daugavpils, Ciblas, Ilūkstes, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, un Varakļānu novadiem.

8.a klases komanda konkursā „Pavasaris dabā”

17.aprīlī 8.a klases komanda 4 skolēnu sastāvā piedalījās bioloģijas un ķīmijas skolotāju metodiskā apvienības organizētajā konkursā „Pavasaris dabā”.

4.a klases piedalīšanās izglītojošā spēlē viktorīnā

10. aprīlī 4.a klases skolēni devās uz Krāslavas novada centrāļo bibliotēku, lai piedalītos izglītojošā spēlē – viktorīnā “Krāslavas novads Latvijas valsts 100 gadu vainaga pinumā”. Šo spēli izveidoja Krāslavas bērnu un jauniešu radošā novadpētnieciskā darbnīca “Jāņtārpiņi”. Viktorīna bija ļoti interesanta un izzinoša.  

Bērnu koru dziesmas – veltījums Krāslavai un Latvijai jubilejā

Krāslavas Bērnu un jauniešu centrs 6. aprīlī Krāslavas KN lielā zālē pulcēja Krāslavas novada izglītības iestāžu 1.-4. kl. koru konkursa, 5.-9. un 5.-12. kl. koru konkursa „Dziesmai būt!” 1.kārtas un X Latvijas zēnu koru salidojuma „Puikas var” konkursa 1.kārtas dalībniekus.

Netradicionālās modes skate Aleksandrovā

Jau ceturto reizi Aleksandrovas speciālajā internātpamatskolā notika netradicionālās modes skate. Kārtējo reizi šajā nākamo dizaineru un modes mākslinieku neizsīkstošās fantāzijas pasākumā piedalījās arī Krāslavas pamatskolas radošā komanda.

Vizuālas mākslas olimpiādes rezultāti

MAIJS 05527. martā notika Krāslavas novada vizuālās mākslas olimpiāde 5.–9. klašu skolēniem. Apsveicam godalgotu vietu ieguvējus!

1. vieta  Viktorija Širokina (6.c)

1. vieta Diāna Bergmane Šakele (7.b)

Mobila drošība

Digitālās nedēļas ietvaros Bērnu literatūras nodaļā tika organizēts pasākums ,,Mobila drošība”, ko prasmīgi novadīja Krāslavas pamatskolas informātikas skolotāja Jeļena Japiņa. Pasākumā piedalījās Krāslavas pamatskolas, Krāslavas grāfu Plāteru v.n. Poļu pamatskolas un Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 7., 8. klašu skolēni ar skolotājām.  

Pedagogu metodiskā konference

Pavasara brīvlaika pēdējā dienā 43 Krāslavas novada pedagogi tikās Krāslavas Valsts ģimnāzijā 4.starpnovadu pedagogu metodiskajā konferencē, kura tika organizēta, lai aktualizētu jautājumus par pilsonisko vērtību izkopšanu mācību un audzināšanas procesā. 

Wordpress snowstorm powered by nksnow