Tag Archives: Paldies

Izstādes apmeklējums „Latvijas 100 gadi. Krāslava”

Sagaidot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā tika atklāta Latvijas simtgadei veltīta izstāde „Latvijas 100 gadi. Krāslava”.
5.a klases skolēni 29. maijā apmeklēja šo izstādi, kuru novadīja Baiba Matvejenko.

Zelta Zivtiņas čempionāts 2018 noslēdzies!

Saspringts un darbīgs izvērtās mācību gada noslēgums Krāslavas pamatskolas 5.a klases skolēniem, kuri startēja Zelta Zivtiņas Čempionāta (ZZČ)  finālā 24.maijā Ropažu novada sporta kompleksā “333”. Pārvarot ZZČ mājasdarbu un pusfināla posmu, mūsu klase bija 540 uzaicināto klašu pulkā, katrā klašu grupā pa 180 klasēm, kas fināla pasākumā baudīja saspringto sacensību atmosfēru, piepildot saturīgi un izzinoši savu dienu.

Atvadas no sākumskolas

“Laiks nesastāv no sekundēm, no minūtēm,
laiks sastāv no – es gribu, no – es varu,
laiks sastāv no – es eju, no – es mīlu,
no – es daru … “

 (Viks – ViktorsKalniņš)

Mīļā mana, 4.b klase!

Lai Jums saules apmirdzēta ikviena diena un katra taciņa, kur iesiet!

Lai turpmākās dzīves ceļā labi draugi, vecāku atbalsts un mīlestība!

Devītais Krāslavas pamatskolas SPICO TALANTU ŠOVS

Ir patīkami mācību gadu tradicionāli noslēgt ar gaišu, enerģētiski krāsainu un pozitīvām emocijām piesātinātu pasākumu, kad kopā pulcējas skolēni, skolotāji, vecāki, draugi un atbalstītāji. Nu jau devīto reizi 30. maijā Krāslavas pamatskolā notika gadskārtējais skolas SPICO TALANTU ŠOVS.

Šoreiz tas notika Krāslavas kultūras namā. Pasākums  notiek LSK Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu komitejas un Nord Trondelage Rode Kors kopprojekta „Tikai kopā sapņi kļūst krāsaini” ietvaros.

Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības skolēniem

2018.gada 15.maijā Krāslavas pamatskolā Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komiteja organizēja Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības skolēniem. Katru sacensību etapu vēroja stingri tiesneši. Tika vērtētas teorētiskās un praktiskās zināšanas par pirmās palīdzības sniegšanu, traumu un saslimšanu atpazīšana, komandas sadarbība.

Latgales kulinārais mantojums

Krāslavas novada pašvaldība  ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.

17. maijā mēs, 6.c klases skolēni, projekta  ietvaros devāmies mācību ekskursijā „Iekāp profesiju kurpēs” uz Krāslavas Tūrisma un informācijas centru un biedrību „Latgales kulinārais mantojums”.

Krāslavas pamatskolas Draudzīgais Aicinājums – 2018

Turpinot grāmatu dāvināšanas 16 gadu garu tradīciju,  Draudzīgajā Aicinājumā ieklausījās un to atbalstīja skolas administrācija, klašu audzinātājas, skolotāji, 13 klašu skolēni un viņu vecāki. Īpaši aktīvi un atsaucīgi bija bērni un viņu vecāki no 1.a klases (skolotāja Valentīna Geka), 2.a klases (skolotāja Ināra Mukāne), 2.b klases (skolotāja Dace Samsonoviča), 4.a klases (skolotāja Ināra Krute), 4.b klases (skolotāja Anita Teiviša).

Skolas Draudzīgajam Aicinājumam atsaucās arī Ilgvars Ugars (SIA „KRISTAFORS”), Ruta Purvinska un AS „SEB banka” vadība.

Orientēšanas prasmju un tūrisma elementu pilnveidošana

25. maijā Indras pamatskolā tika organizēts Krāslavas novada sporta skolotāju seminārs ar tematu “Orientēšanas prasmju un tūrisma elementu pilnveidošana organizējot sporta stundas un pasākumus”.

Sporta skolotājs Žans Bunto jau vairākus gadus iesaista Indras un Robežnieku pamatskolas skolēnus dažādos pasākumos un sacensībās, kur viņi mācās orientēties ar karti, kompasu, veikt daudzveidīgus šķēršļus izmantojot tūrisma elementus un nepieciešamo inventāru.

Pasniedz naudas prēmijas skolēniem un skolotājiem

24. maijā Krāslavas Kultūras namā notika svinīgs pasākums, kurā sumināja Krāslavas novada vispārizglītojošo skolu skolēnus un skolotājus par gūtajiem rezultātiem valsts, reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs, ZPD, konkursos, skatēs un interešu izglītībā 2017./2018. mācību gadā.

Skolēnu sacensības noslēdzās

Maija mēnesī vispārizglītojošu skolu skolēni piedalījās gan futbola, gan vieglatlētikas sacensībās.

Visjaunākajā vecuma grupā (2006. gadā dzimuši un jaunāki) zēniem  futbola sacensībās piedalījās četras komandas no Robežnieku pamatskolas, Krāslavas pamatskolas, Krāslavas grāfa Plātera v.n. Poļu pamatskolas un Krāslavas Varavīksnes vidusskolas.

Wordpress snowstorm powered by nksnow