Tag Archives: Novadu pasākums

Krāslavas jaunsargi rāda, ko spēj

26. maijā Preiļu pilsētas stadionā Latvijas Vieglatlētikas Federācija rīkoja Latgales Jaunsardzes vieglatlētikas sacensības četrcīņas disciplīnās: 60 metru sprintā, tāllēkšanā, bumbiņas mešanā un krosā. Sacensības norisa atsevišķi zēniem un meitenēm trijās vecuma grupās. Individuālais vērtējums katrā vecuma grupā notika atsevišķi, savukārt kopvērtējums notika par visiem četriem sporta veidiem.

Apskauj mani, māmuliņa!

Popgrupa “Notiņas” 5. Starptautiskajā bērnu un jauniešu mūzikas, deju un modes festivālā “Apskauj mani, māmuliņa!”

19. maijā popgrupa “Notiņas” devās uz Dagdu, lai piedalītos 5. Starptautiskajā festivālā “Apskauj mani, māmuliņa!” Šogad festivālā piedalījās dalībnieki no 5 valstīm – Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Polijas un Latvijas. Dagdā pavadītā sestdiena mums ilgi paliks atmiņā.

Uzvara video rullīšu konkursā “Katrs piliens ir vērtība”!

Dalība projektā – Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
(projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

Biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” video rullīšu konkursu “Katrs piliens ir vērtība” organizē jau otro gadu.  Konkursa popularitāte aug un šogad konkurence bija ļoti sīva.

Latgales jauniešus aicina piedalīties bezmaksas vasaras nometnēs

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu aicina Latgales reģiona jauniešus piedalīties 3 pasākumos, kas norisināsies š.g. maijā un jūnijā.

Kā pirmais pasākums norisināsies 19. maijā no plkst. 13:00 līdz 16:00 viesnīcas “Park Hotel Latgola” konferenču zālē (3.stāvā), kur jaunieši (vecumā no 13-25g.) varēs strādāt darba grupās kopās ar ekspertiem un padalīties savā vīzijā par to, kā saglabāt Latgales reģiona dabas vērtības nākamajām paaudzēm, kā arī ieraudzīt pirmos projekta rezultātus – izveidoto dabas bagātību online karti.

Krāslavas mazpulcēni Alūksnē

27. aprīlī 22 Krāslavas novada mazpulcēni piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Alūksnes novada Ziemeru m azpulku. Mūsu skolu pārstāvēja 10 mazpulcēni: Laura Kurpenika, Kristīne Harlovska, Aleksandrs Tukāns, Marika Krīviņa, Alise Blaževiča, Karīna Zeļenko, Karīna Lukjanska, Sanija Vītoliņa, Milāns Jefremovs, Sandijs Konstantinovičs.

Skolas mazpulks Latvijas Mazpulku sporta spēlēs Džūkstē

3. maijā plkst. 4.00, kad visi vēl saldi gulēja, Krāslavas novada mazpulcēnu komandas no Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas un mūsu skolas – Krāslavas pamatskolas jau devās ceļā, lai plkst 9.00 jau būtu klāt Tukuma novada Džūkstes pamatskolā, kur šogad norisinājās gadskārtējās Latvijas Mazpulku sporta spēles.

Puikas var!

2018.gada 25. aprīlī notika X Latvijas zēnu koru salidojuma “PUIKAS VAR!” koru konkurss Latgales novadā. Zēnu koris ir sasnieguši augstu rezultātu. Krāslavas novada zēnu koris „Bundzinieki” (kurā dzied Krāslavas  pamatskolas un Varavīksnes vidusskolas   jaunāko klašu zēni), diriģentes Ilona Aprupe un Rita Andrejeva, ieguva 1. pakāpes diplomu.

Ar labiem rezultātiem noslēdzies datorātrrakstīšanas konkurss

27. aprīlī Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā notika 11. atklātais Latgales reģiona skolu datorātrrakstīšanas konkurss, kurā tika uzstādīts jauns ātrrakstīšanas rekords. Latgales skolas konkursā piedalās kopš 2008. gada, bet mūsu Krāslavas pamatskola no 2014.gada.

Latvijas robotikas čempionāts 2018

Dalība projektā – Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
(projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

22.aprīlī Krāslavas pamatskolas otro, ceturto un sesto klašu skolēni devās uz Maltu, lai piedalītos Latvijas Robotikas čempionātā. Čempionātu organizēja Robotu Skola sadarbībā ar Rēzeknes tehnoloģiju akadēmiju. Sacensībām tika reģistrēts 321 robots no Latvijas un Lietuvas.

Uzvara koru konkursā “Dziesmai būt!”

Jau trešo reizi Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku starplaikos VISC (Valsts izglītības un satura centrs) organizē koru konkursu vispārizglītojošo skolu 5.-9.klašu koriem „Dziesmai būt!”. Konkurss notiek divās kārtās, vispirms novados un pilsētās kori dzied pašu izvēlētas divas dziesmas un trešo dziesmu no obligātā repertuāra. Interesantākie, atraktīvākie un muzikālākie kori tiek uzaicināti piedalīties otrās kārtas konkursos kultūrvēsturiskajos novados.

Wordpress snowstorm powered by nksnow