Tag Archives: Novada pasākums

Izlaidums Krāslavas mākslas skolā

31. maijā apliecības par profesionālās ievirzes izglītību saņēma Krāslavas Mākslas skolas izturīgākie un mērķtiecīgākie 12 audzēkņi, kuriem šī ir pirmā virsotne mākslas izglītības jomā.

Orientēšanas prasmju un tūrisma elementu pilnveidošana

25. maijā Indras pamatskolā tika organizēts Krāslavas novada sporta skolotāju seminārs ar tematu “Orientēšanas prasmju un tūrisma elementu pilnveidošana organizējot sporta stundas un pasākumus”.

Sporta skolotājs Žans Bunto jau vairākus gadus iesaista Indras un Robežnieku pamatskolas skolēnus dažādos pasākumos un sacensībās, kur viņi mācās orientēties ar karti, kompasu, veikt daudzveidīgus šķēršļus izmantojot tūrisma elementus un nepieciešamo inventāru.

Pasniedz naudas prēmijas skolēniem un skolotājiem

24. maijā Krāslavas Kultūras namā notika svinīgs pasākums, kurā sumināja Krāslavas novada vispārizglītojošo skolu skolēnus un skolotājus par gūtajiem rezultātiem valsts, reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs, ZPD, konkursos, skatēs un interešu izglītībā 2017./2018. mācību gadā.

Erudītu monopols – Latvijai – 100

Maijā Krāslavas Valsts ģimnāzijas 10.a un 10.b klases komanda ir sākusi realizēt Krāslavas novada pašvaldības atbalstīto projektu „Erudītu monopols – Latvijai – 100”.

Sveicam balles deju sacensību uzvarētājus!

Starpnovadu radošo darbu konkurss “Mana ģimene” ir noslēdzies

“Viss rodas no mazumiņa – puķe izaug no sēkliņas, cilvēks izaug no bērna, bet ģimene izaug no divu cilvēku mīlestības. No sākuma ir divi, tad jau trīs, četri, pieci…, līdz beidzot ir saime”. (Amanda Brikša)

Radošo darbu konkursa „Mana ģimene“ mērķis ir mudināt bērnus, jauniešus, pieaugušos domāt par ģimenes nozīmi un attēlot vārdos un zīmējumos kādu dalībnieks redz savu ģimeni.

II vieta “Jauno satiksmes dalībnieku forumā 2018”

25. maijā Krāslavā notika CSDD Jauno satiksmes dalībnieku forums, kurā piedalījās 5.a klases skolēnu komanda „Tine TM”: Terēza Podjava, Madara Ērika Daņiļeviča, Dairis Gasperovičs un Artūrs Semjonovs un sākumskolas komanda “Brašuļi” sastāvā: Dainis Sjadro (3.b), Bernadetta Podjava (4.a), Markuss Djadkovičs un Martīne Djadkoviča (4.b).

Noslēdzies “Krāslavas Velokross – 2018”

Veiksmīgi noritējuši Krāslavas velokrosa visi trīs posmi, kas ir biedrības “SPORTISTS” rīkotais pasākums velosporta entuziastiem.

Sacensībās šķēršļotā apvidū, kas šogad tika rīkotas jaunā vietā – Priedainē, Klusās un J.Jaunsudrabiņa ielas krustojumā, startēja 51 dalībnieks no Krāslavas, Aulejas, Kalniešu pagasta, Dagdas, Aglonas un Preiļiem. Velokrosa jaunākajai dalībniecei bija tikai seši gadiņi, bet vecākajam dalībniekam apritējuši 68 gadi. Šoreiz sacensībās piedalījās jau sešas ģimenes.

8.maijs – Nacisma sagrāves diena un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena

8. maijā, Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienā, pie pieminekļa Otrajā pasaules karā kritušajiem karavīriem ziedus nolika novada domes deputāts Viktors Moisejs, izglītības un kultūras iestāžu pārstāvji.

Latvijas 100 gadi. Krāslava

3. maijā, sagaidot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā tika atklāta Latvijas simtgadei veltīta izstāde „Latvijas 100 gadi. Krāslava”.

Wordpress snowstorm powered by nksnow