Tag Archives: Novada pasākums

Ceļojošās izstādes “Latvijas valsts izveide: Krāslava-Latgale-Latvija” prezentācija

 Novembris ir patriotisks mēnesis, kad Latvijas iedzīvotāji valsts svētku noskaņās nereti aizdomājas par savu piederību Latvijas valstij, par tās nākotni. Taču nākotnes veidošana ir nesaraujami saistīta ar atskatu pagātnē. Līdz ar to aktuāls ir vēsturiskās apziņas jautājums, kas ietver izpratni par savu vietu pasaulē, par pagātnes procesiem, par notiekošo sev apkārt, jo tikai iegūstot šo izpratni, kā arī kritiski izvērtējot notikumus, cilvēks var kļūt par savas dzimtās vietas patriotu.

CEĻOJOŠĀ IZSTĀDE „LATVIJAS VALSTS IZVEIDE: KRĀSLAVA – LATGALE – LATVIJA”

Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā līdz 28. novembrim ir apskatāma ceļojošā izstāde „Latvijas valsts izveide: Krāslava – Latgale – Latvija”, kura tapa, pateicoties Latgales reģiona attīstības aģentūras, Valsts Kultūrkapitāla fonda, AS „Latvijas Valsts meži”, Krāslavas novada domes un Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja finansiālajam atbalstam.  Izstāde ir veidota ar mērķi atklāt dzimtā novada 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma vēstures notikumus Latvijas vēstures kontekstā.

Aleksandras Garozas lekcija par pirmās palīdzības sniegšanu bērniem

22. novembrī, trešdienas vakarā plkst. 18:00, Krāslavas māmiņu klubs aicina visus interesentus, un jo īpaši vecākus, apmeklēt aktuālu lekciju “Vecāku izpratne par pirmās palīdzības sniegšanu apdeguma un apsaldējuma gadījumā pirmsskolas vecuma bērniem”. Šo lekciju vadīs krāslaviete, ārsta palīdze Aleksandra Garoza.

Lāpu gājiens pilsētā

Mūsu skolas jaunsargi aktīvi soļoja pilsētas Lāpu gājienā Lāčplēša dienā. Jaunsargu vadītājs Ēriks Daņiļevičs.

Paldies visiem Lāpu gājiena dalībniekiem.

Pieredzes apmaiņas seminārs pirmskolas un sākumskolas skolotājiem

Ļoti aktuāls jautājums pirmskolas un sākumskolas skolotājiem ir mācību satura apguves pēctecība. Tādēļ 24. oktobrī tika rīkots pieredzes apmaiņas seminārs pirmskolas un sākumskolas skolotājiem, lai iepazīstinātu sākumskolas skolotājus  ar pirmskolas vadlīnijām un mācību satura apguves programmu.

Gada balva 2017

22. maijā Krāslavas Kultūras namā norisa svinīgs pasākums, kurā tika sumināti Krāslavas novada vispārizglītojošo skolu, interešu izglītības un profesionālās ievirzes audzēkņi un skolotāji. Par gūtajiem rezultātiem olimpiādēs, konkursos, skatēs 2016./2017.mācību gadā katrs suminātais saņēma naudas balvu.

“Pastaliņām”- 15

Bērnu un jauniešu centra tautas deju kolektīvam “Pastaliņas” – 15 gadi kopš dibināšanas. Šajā kolektīvā dejo Krāslavas pamatskolas 2.-6.klašu skolēni. Apsveicam visus kolektīva dejotājus!