Tag Archives: Novada pasākums

Aicinām reģistrēties jauniešus …

Aicinām reģistrēties jauniešus (no pilniem 15 gadiem līdz 20 gadiem ieskaitot) Krāslavas novada domes finansētajā pasākumā “Jauniešu nodarbināšana 2018.gada vasaras periodā”.

Kas ir Darba devēji un to piedāvātās darba vietas?

Matemātikas olimpiādes rezultāti

18.aprīlī notika Krāslavas novada matemātikas olimpiāde 1.-2. klašu skolēniem. Olimpiādes rezultāti:

1.vieta Rinalds Vaikulis (1.b)
Daniels Žurņa un Dmitrijs Adamovičs (2.b)

8.a klases komanda konkursā „Pavasaris dabā”

17.aprīlī 8.a klases komanda 4 skolēnu sastāvā piedalījās bioloģijas un ķīmijas skolotāju metodiskā apvienības organizētajā konkursā „Pavasaris dabā”.

Krāslavas jaunsargu pārgājiens ar Daugavpils novada vienību

Krāslavā 14.aprīlī notika Krāslavas jaunsargu vienības un Daugavpils novada jaunsargu vienības pārgājiens. Noveicās ar to, ka bija ļoti labs laiks. Pārgājiena laikā līdz pusdienām jaunsargi apguva lauku kauju iemaņas, mācoties pārvietošanas veidus un teltenes lietošanu, sagatavošanu, uzsliešanu, novākšanu. Pēc pusdienām apguva lauku kauju iemaņas ,,Uguns un kustība” un dažādus ugunskuru veidus, uguns iegūšanas metodes.

Spēle – viktorīna sākusies

Ideja izveidot spēli – viktorīnu „Krāslavas novads Latvijas valsts 100 gadu vainaga pinumā” un veltīt to Latvijas 100 gadu jubilejai radās Krāslavas Bērnu un Jauniešu centra novadpētniecības radošajai darbnīcai „Jāņtārpiņi”. Divu gadu laikā audzēkņi rūpīgi atlasīja materiālu un veidoja prezentāciju. „Jāņtārpiņiem” palīgā nāca Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas bibliotekāre Anna Bartuša, kurai ir liela pieredze novadpētniecības darbā, un bibliotēkas sistēmas administratore Ilona Cabule.

Krāslavas novada jaunsargu mācību nometne

7. un  8. aprīlī notika Krāslavas jaunsargu divu dienu mācību nometne. Mācības un praktiskās nodarbības mijās ar jautrām un radošām spēlēm. Jaunsargi apguva un pilnveidoja savas zināšanas tūrismā, pirmās palīdzības sniegšanā, ierindas mācībā un kaujas iemaņās.

4.a klases piedalīšanās izglītojošā spēlē viktorīnā

10. aprīlī 4.a klases skolēni devās uz Krāslavas novada centrāļo bibliotēku, lai piedalītos izglītojošā spēlē – viktorīnā “Krāslavas novads Latvijas valsts 100 gadu vainaga pinumā”. Šo spēli izveidoja Krāslavas bērnu un jauniešu radošā novadpētnieciskā darbnīca “Jāņtārpiņi”. Viktorīna bija ļoti interesanta un izzinoša.  

Bērnu koru dziesmas – veltījums Krāslavai un Latvijai jubilejā

Krāslavas Bērnu un jauniešu centrs 6. aprīlī Krāslavas KN lielā zālē pulcēja Krāslavas novada izglītības iestāžu 1.-4. kl. koru konkursa, 5.-9. un 5.-12. kl. koru konkursa „Dziesmai būt!” 1.kārtas un X Latvijas zēnu koru salidojuma „Puikas var” konkursa 1.kārtas dalībniekus.

Apsveicam 6.a klases skolnieku Viesturu Nartišu

6.aprīlī Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas  vidusskolā notika klasiskās ģitārspēles konkurss ,,Latgales stīga”, kurā piedalījās Krāslavas Mūzikas skolas 5.klases audzēknis Viesturs Nartišs (ped.M.Pitrāns) un ieguva I. vietu.

Konkursa “Pazīsti savu organismu” rezultāti

MAIJS 0552. aprīlī Krāslavas novadā notika
konkurss “Pazīsti savu organismu”,
kurā  piedalījās arī mūsu 9.b klases divi skolēni.

1. vietu ieguva Aldis Romulis un 3. vietu  ieguva Beatrise Dembovska.

Wordpress snowstorm powered by nksnow