Tag Archives: Kursi

Seminārs “eTwinning: metode, IKT rīki, sadarbība”

attels188522.līdz 24.augustā Siguldā 30 skolotāji no 15 dažādām Latvijas izglītības iestādēm Iespējamās misijas absolventu Edgara Bajaruna un Raivja Paula vadībā piedalījās eTwinning seminārā “eTwinning: metode, IKT rīki, sadarbība”. No Krāslavas pamatskolas piedalījās matemātikas skolotāja Ligita Pelnika un latviešu un angļu valodas skolotāja Lāsma Dzirkale.

Neformālās izglītības apmācības par komandas darbu

No 24. līdz 26. februārim Rēzeknes novada atpūtas kompleksā „Ezerkrasti” notika Latgales reģiona neformālās izglītības apmācības par komandas darbu. Apmācību mērķis bija veicināt izpratni par komandas vadības būtību, lai efektīvāk palīdzētu organizēt ideju un mērķu sasniegšanu. Apmācības notika pilnas 3 dienas! 

Viss sākas ar ideju…

Mums vienkārši veicas… Tā mēs varētu teikt par sevi, jo satikt savā ceļā un būt kopā ar labiem cilvēkiem – tā ir patiesa veiksme. 7. decembrī Krāslavas pamatskolā notika īpaši profesionālās pilnveides kursi – klases vakara organizēšanas metodes un formas. Īpaši ar to, ka iniciatīvu tos vadīt un dalīties pieredzē izteica mūsu skolas bērna vecāki – Gita un Pēteris Muižnieki.

Starpnovadu konference Krāslavā

IMG_195528.aprīlī Krāslavas Valsts ģimnāzijā notika pirmā pedagogu starpnovadu konference „Konkurētspējīgs pedagogs: personība, kompetence, iedvesma”. Mūsu skolas skolotāji Skaidrīte Gasperoviča, Jeļena Japiņa un Valentīna Ļebedkova arī piedalījās konferencē.

Profesionālās kompetences pilnveide

DSCF178717. martā Krāslavas pamatskolā notika pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas kursi: “Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā”. Kursus vadīja Krāslavas pamatskolas psiholoģe Velta Daņiļeviča.

Pedagoģiskās meistarības skolas kursi

MAIJS 055Krāslavas ģimnāzijā 30. janvārī uz semināru “Draudzīga kolektīva veidošana, tā saliedēšana, draudzīga līdzās pastāvēšana, līderība un motivācija” mūs pulcēja psiholoģijas maģistrs, programmas vadītājs Kaspars Bikše.

Krāslavas pamatskolas skolotāji apmeklēja Krāslavas Valsts ģimnāzijas piedāvātos kursus

“Mācīšanas un mācīšanās daudzveidība, izmantojot Lesson Activity Toolkit SMART Notebook vid veidotus interaktīvus materiālus”, kurus vadīja skolotāja Dina Skudra.

Kritiskā domāšana palīdz mācīties

Kooperatīvā mācīšanās ir izglītības satura apguves process, kas paredz darbu nelielās, patstāvīgi strādājošās grupās, pamatojoties uz dalībnieku sadarbību. Grupas dalībnieki ir ar dažādām zināšanām un spējām, mācās cits no cita, koordinē savu darbību ar dialogiem, apmainās ar idejām un atbilstošu informāciju.

Kvalifikācijas pilnveides kursi

Sestdien, 26. oktobrī bija pēdējā nodarbība profesionālās kvalifikācijas kursiem un visi Krāslavas pamatskolas skolotāji ieguva apliecības, ka ir apguvuši pedagogu kvalifikācijas pilnveides programmu “Metodiskā atbalsta nodrošinājums skolotājiem darbā ar skolēniem ar speciālām vajadzībām”. 

Kursi skolā

2013.gada 5.oktobrī visi Krāslavas pamatskolas skolotāji pulcējās uz kursiem, lai papildinātu savas zināšanas speciālajā izglītībā.

Lektore Mārīte Kravale aktualizēja jautājumu par skolas iekšējās kārtības noteikumiem, individuālo darbu ar skolēniem un veiksmīgu sadarbību ar vecākiem.

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflakeWordpress snowstorm powered by nksnow