Tag Archives: Konkurss

Ceļā uz Latvijas simtgadi

Rosinot skolēnu interesi un izpratni par latviešu komponistu devumu mūzikā Latvijai, 9.martā Rīgā tika rīkots atklāts mūzikas konkurss “Latviešu komponistu mūzika Latvijai, izmantojot didaktisko spēli”. Konkursa norises vieta bija nesen renovētā Rīgas Mūzikas internātvidusskola, kur sabrauca 9 komandas no visas Latvijas. Mūsu 7.-9.klašu konkursantes – Diāna Bergmane Šakele (7.b), Ineta Serbijenkova un Anastasija Šahirova (8.a), Alīna Valtere (8.b), Faustina Podjava un Eva Marhileviča (9.b) bija vistālākās un vienīgās no Latgales.

Piens un augļi skolai

No 2017. gada 11. decembra līdz 2018. gada 28. februārim pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi un 1.-9. klašu skolēni piedalījās programmas “Piens un augļi skolai” konkursā. Konkursa ietvaros bērni un skolēni apkopoja pieredzes stāstus par to, kā Latvijas izglītības iestādēs tiek īstenota programma “Piens un augļi skolai”.

Tika saņemti zīmējumi, kolāžas, video materiāli, animācijas – kopumā 538 interesanti un ļoti radoši darbi.

Paldies par pienu un āboliem!

Lai veicinātu veselīgus uztura paradumus, palielinātu piena, augļu un dārzeņu lietošanu uzturā, Eiropas Komisijas programma “Piens un augļi skolai” ir veids, kā dalībvalstis, izmantojot savus un Eiropas Savienības budžeta līdzekļus, var nodrošināt bērniem bezmaksas pienu, augļus un dārzeņus. 

Mans veltījums tīrai Latvijai

Acis darba izbijās, rokas darba nebijās…, tā, ar tautas dziesmas vārdiem, varētu teikt arī par mums, projektu nedēļas laikā.

Krāslavas pamatskolas 7.a klase, jau iepriekš, bija pieteikusi savu dalību SIA “Zaļā josta”  rīkotajā radošajā konkursā “Mans veltījums tīrai Latvijai”.

Skatuves runas konkursa rezultāti

20. februārī mūsu skolā notika skatuves runas konkurss 5.-9. klašu skolēniem. Šim konkursam gatavojās 18 skolēni. Diemžēl daudzi nevarēja konkursā piedalīties slimības dēļ. Tāpēc otrdien nedaudz satraukti, bet tomēr priecīgi uz pasākumu ieradās 12 dalībnieki.

Konkurss “Atzīšanās mīlestībā Krāslavai”

Krāslavas novada tūrisma informācijas centrs, svinot Sv. Valentīna dienu, izsludināja stāstu un dzejas konkursu „Atzīšanās mīlestībā Krāslavai”. Konkursa mērķis ir aicināt iedzīvotājus atzīties mīlestībā Krāslavai, tādējādi izrādot savu attieksmi pret pilsētu, un apkopot skaistākās atzīšanās mīlestībā savai pilsētai. Šim aicinājumam atsaucās 33 autori, kopumā iesniedz 40 darbus. Atzīšanās mīlestībā savai vismīļākajai pilsētai iedzīvotāji pauda latviešu, latgaliešu un krievu valodās.

Skolēni eksperimentē

Dalība projektā – Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
(projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

Projekta nedēļas laikā robotiķi piedalījās Krāslavas novada Bērnu un jauniešu interešu centra organizētajā vides pētnieku konkursā “Skolēni eksperimentē“. Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu aktīvu vides izzināšanu, aktivizēt un popularizēt skolēnu pētniecisko darbību, paplašināt vides izglītības darbu izglītības iestādēs. Konkursā varēja piedalīties vispārējās izglītības iestāžu audzēkņi (līdz 9.klasei ieskaitot), kuri veikuši praktiskus, ar vidi saistītus pētījumus, novērojumus un eksperimentus.

Noslēdzies zīmējumu konkurss “Policijas supermašīna”

10. janvārī noslēdzās darbu iesniegšana Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes rīkotajam zīmējumu konkursam “Policijas supermašīna”.

Konkursam tika iesūtīti 864 skolēnu zīmējumi. Ņemot vērā rekordlielo saņemto radošo darbu skaitu, nolēmām mainīt konkursa nolikumu un uzvarētājus noteikt katrā klašu grupā.

Konkurss “Foto detektīvs”

Visu nedēļu no 05.02 līdz 09.02. sestās klases skolēni piedalījās konkursā “Foto detektīvs”. Arvien vairāk mēs pasauli uztveram vizuāli – redzam un secinām, redzam un rīkojamies, redzam un ticam. Attēli var melot, mānīt, vēstīt tieši to, ko autors vēlas, tāpēc arī vizuālā informācija ir jāprot kritiski analizēt. Drošāka interneta centrs aicina skolēnus pārbaudīt savas zināšanas un atbildēt uz konkursa “Foto detektīvs” jautājumiem.

Zīmējumu konkurss ”Policijas SUPERMAŠĪNA”

Pagājušā gada nogalē Valsts policija Latgales reģiona pārvalde izsludināja radošo darbu konkursu „Policijas SUPERMAŠĪNA”.

Vizuālās mākslas skolotāja Olita Truskovska aicināja skolēnus aktīvi piedalīties šajā konkursā. No mūsu skolas tika nosūtīti 44 skolēnu radošie darbi: no 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 7.a, 7.b un 9.b. klasēm.

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflakeWordpress snowstorm powered by nksnow