SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

 

Devītais Krāslavas pamatskolas SPICO TALANTU ŠOVS

Ir patīkami mācību gadu tradicionāli noslēgt ar gaišu, enerģētiski krāsainu un pozitīvām emocijām piesātinātu pasākumu, kad kopā pulcējas skolēni, skolotāji, vecāki, draugi un atbalstītāji. Nu jau devīto reizi 30. maijā Krāslavas pamatskolā notika gadskārtējais skolas SPICO TALANTU ŠOVS.

Šoreiz tas notika Krāslavas kultūras namā. Pasākums  notiek LSK Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu komitejas un Nord Trondelage Rode Kors kopprojekta „Tikai kopā sapņi kļūst krāsaini” ietvaros.

Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības skolēniem

2018.gada 15.maijā Krāslavas pamatskolā Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komiteja organizēja Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības skolēniem. Katru sacensību etapu vēroja stingri tiesneši. Tika vērtētas teorētiskās un praktiskās zināšanas par pirmās palīdzības sniegšanu, traumu un saslimšanu atpazīšana, komandas sadarbība.

Pārgājiens uz “Kurmīšiem”

Krāslavas novada pašvaldība  ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.

Šī Eiropas Sociālā fonda ietvaros  7. klašu skolēni devās pārgājienā uz z.s. „Kurmīši”, lai iepazītu bitenieka profesiju. Saule mūs pamatīgi sildīja un nosoļot 5 km nemaz nebija tik viegli, bet mūsu acis priecēja ceļš, kurš vijās pa ainavisko dabas parku „Daugavas loki”.

Latgales kulinārais mantojums

Krāslavas novada pašvaldība  ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.

17. maijā mēs, 6.c klases skolēni, projekta  ietvaros devāmies mācību ekskursijā „Iekāp profesiju kurpēs” uz Krāslavas Tūrisma un informācijas centru un biedrību „Latgales kulinārais mantojums”.

Izlaidums Krāslavas mākslas skolā

31. maijā apliecības par profesionālās ievirzes izglītību saņēma Krāslavas Mākslas skolas izturīgākie un mērķtiecīgākie 12 audzēkņi, kuriem šī ir pirmā virsotne mākslas izglītības jomā.

Etwining projekts “World of Robots“

Krāslavas pamatskolas robotikas pulciņa dalībnieki  no 2018.gada marta līdz maijam piedalījās Etwining pieredzes apmaiņas projektā “Robotu pasaule“. Projektā iesaistījās kopumā 10 skolas no Polijas, Rumānijas un Krāslavas pamatskola.

Ar bērniem ir jāpārrunā drošas vasaras pavadīšanas pamatprincipi

Vasaras brīvlaiks, saulains laiks un atpūta svaigā gaisā ir tas, ko ar nepacietību gaida teju ikviens skolēns, tomēr, ja netiks ievērota drošība, arī šīs patīkamās lietas var aptumšot dažādi nelaimes gadījumi. Lai izvairītos no iespējamām nelaimēm un negadījumiem, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina ievērot vairākus drošības padomus tieši saistībā ar drošību vasarā.

1.jūnijā, tiek atzīmēta Bērnu tiesību aizsardzības diena!

Bērnu tiesību aizsardzības dienā, vēršam vecāku uzmanību uz bērnu sociālo tīklu lietošanu. Lai arī sociālā platformas izklaidē, aizrauj un nodrošina saziņu ar draugiem, jāatceras, ka šajās vidēs pastāv vairāki riski un apdraudējumi. Mūsu izstrādātie padomi vecākiem būs noderīgi, lai rūpētos par sava bērna drošību internetā.

„Zaļā josta” radošais konkurss

SIA „Zaļā josta” izsludinātais konkurss „Dizaina priekšmets no atjaunojamiem dabas resursiem” norisinājās 2017./2018. mācību gada laikā un kopumā konkursam bija pieteikti ap 1000 darbi no 38 pirmsskolas izglītības iestādēm un 70 vispārējām izglītības iestādēm.

Tu esi mūsu lepnums

Krāslavas Kultūras namā notika Krāslavas pamatskolas gada noslēguma pasākums „Tu esi mūsu lepnums”, kurā izglītības iestādes vadība sveica novada olimpiāžu uzvarētājus, viņu vecākus un pedagogus

Wordpress snowstorm powered by nksnow