SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

 

8. starpnovadu pedagoģiskās pieredzes konference

12. martā Riebiņu vidusskolā notika 8. starpnovadu pedagoģiskās pieredzes konference „Mūsdienīga mācību vide – patstāvību un radošumu veicinošs izglītošanās process”, kurā piedalījās pedagogi no Riebiņu, Ludzas, Viļānu, Dagdas un Krāslavas  novadiem. Uz konferenci pulcējās 85 pedagogi no 10 skolām.

Krāslavas pamatskolā konsultēs vecākus par atbildīgu tehnoloģiju lietošanu

24 skolu psihologi un sociālie pedagogi no visas Latvijas februāra nogalē absolvēja „Amigo” iniciatīvas laimīgām ģimenēm un psihologa Edmunda Vanaga kopīgi izstrādāto mācību programmu par šodien ģimenēm tik aktuālo tēmu – kā veidot atbildīgus mobilo tehnoloģiju lietošanas paradumus un kā par šiem jautājumiem runāt ar bērniem un viņu vecākiem.

Aizritējusi DU IVF 5. Zinātniski praktiskā konference „Inovatīvais un tradicionālais izglītībā: problēmas un risinājumi”

Aizritējusi DU IVF 5.Zinātniski praktiskā konference „Inovatīvais un tradicionālais izglītībā: problēmas un risinājumi”.  Plenārsēdē DU prorektore Maija Burima uzrunājot  klātesošos uzsvēra, ka DU IVF konference uztur DU docētāju un pedagogu sadarbības  un profesionālās pilnveides tīklojumu, paver iespējas pētījumiem pedagoģijā.

Latgales novada 15. atklātā matemātikas olimpiāde

Kādu dienu Pūks sēdēja istabas vidū, skaitīdams savus medus podiņus, kad pie durvīm kāds klauvēja.
— Četrpadsmit! — teica Pūks. — Iekšā! Četrpadsmit. Vai tomēr piecpadsmit? Sasodīts. Man jau galva griežas.
— Sveiks, Pūk! — teica Trusītis.
— Sveiks, Trusīt! Četrpadsmit, vai ne?

Lasīšanas vēstnesis 2017 Latgales reģionā – Olga Podjava!

10. martā Lielajos lasīšanas svētkos Rīgā par Lasīšanas vēstnesi – 2017 Latgales reģionā tika nominēta Olga Podjava. Par iniciatīvu un ieguldīto darbu lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017” Olga saņēma pateicību un īpašu jaunāko grāmatu dāvinājumu, ko sarūpēja Latvijas izdevniecības.

Latvijas valsts simtgadei veltītais pasākumu cikls izglītības iestādēs “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons”

Februāra pēdējā dienā Krāslavas BJC sadarbībā ar izglītības iestādēm, pieaicinot ekspertus no pašvaldības, sabiedriskajiem medijiem un nevalstiskajām organizācijām, rīkoja Labo darbu festivālu KRĀSLAVAS NOVADĀ. Dienas garumā pilsētas izglītības iestāžu bērni un jaunieši stāstīja un rādīja savus labos darbus, ko darījuši jau vairākus gadus, šogad vai arī ieplānojuši kopā ar saviem skolotājiem – konsultantiem jau tuvākajā nākotnē.

Prieks par paveikto skolu teātru skatē

Šī gada 2. martā notika skolu teātru skate, kurā 4 skolu teātri rādīja savu veikumu. Mūsu skolas teātris „Avotiņš” arī piedalījās šajā skatē.

Mēs ar aizrautību vērojām gan izvaltiešu skaudro stāstu par Rainīti, jautro Indras skolas izrādi „Sūnu ciema zēni”, gan Varavīksnes skolas nopietno stāstu par Krāslavas ebreju likteni 20. gs. 20.-40. gados.

Stāsti par bērziem, mājām, mīlestību un cilvēkiem…

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/stasti-par-berziem-majam-milestibu-un-cilvekiem.html

Skaļā lasīšana pieņēmās spēkā

7. martā Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā notika Nacionālās Skaļās lasīšanas reģionālās sacensības 2. solis.

Sacensība piedalījās 11 labākie lasītāji no Dagdas un Krāslavas novadu 7 skolām, kuri ir godam spēruši 1. soli, gūstot uzvaru skolas sacensībā. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra aicinājumu piedalīties Skaļās lasīšanas sacensībā atbalstīja Dagdas un Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Krāslavas pamatskolas un Krāslavas grāfu Plāteru v. n. Poļu pamatskolas, kā arī Robežnieku, Izvaltas un Indras pamatskolu 5. un 6. klases audzēkņi.

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflakeWordpress snowstorm powered by nksnow