Tautas deju kolektīvi

Dejojam mēs un viļņi dej,
Smejamies mēs un saule smej.
Rotaļas roku rokā mūs sien.
Sirdī plaukst draudzības prieks.

Krāslavas pamatskolā darbojas astoņi tautu deju kolektīvi.
Kolektīvu vadītāji ir Inta Beikule un Valda Timule

 
Wordpress snowstorm powered by nksnow