Zēnu ansamblis “Bundzinieki”

 Zēnu ansambļa dibināšanas laiks ir 2008./2009. m.g.

Vadītāja: skolotāja Ilona Aprupe

Aiz muguras ir uzstāšanās gan kultūras namā, gan skolā, gan pilsētas estrādē. Ikvienā zēnā mājo talanta dzirkst, kuru ir jāpilnveido un jāattīsta, lai nākotnē viņi kļūtu pa aktīviem mūzikas dzīves pazinējiem, klausītājiem un varbūt arī mūzikas radītājiem. Zēni muzicē ar degmi un aizrautību, tāpēc arī rezultāti neizpaliek.

Krāslavas pilsētas zēnu koris “Bundzinieki” aktīvi gatavojas X Latvijas zēnu koru salidojumam “Puikas var!”, kas notiks Cēsīs maija beigās. Tas būs veltījums Latvijas 100-gades jubilejai.

Tāpēc šajā mācību gadā Krāslavas pamatskolas un Varavīksnes vidusskolas zēni biežāk sadzied kopā, jo jāapgūst 18 sarežģītas dziesmas. Nesen sadziedāšanās notika Kultūras namā un koristi nenoturējās uzcelt kādu sniegavīru!

Novēlēsim mūsu dziedošajiem zēniem izturību un skanīgu balsi!

 

Wordpress snowstorm powered by nksnow