Zēnu ansamblis “Vālodzēni”

Ansambļa dibināšanas laiks ir 2008./2009. m.g.

Aiz muguras ir uzstāšanās gan kultūras namā, gan skolā, gan pilsētas estrādē. Ikvienā zēnā mājo talanta dzirkst, kuru ir jāpilnveido un jāattīsta, lai nākotnē viņi kļūtu pa aktīviem mūzikas dzīves pazinējiem, klausītājiem un varbūt arī mūzikas radītājiem. Zēni muzicē ar degmi un aizrautību, tāpēc arī rezultāti neizpaliek.

Vadītāja: skolotāja Ilona Aprupe

 

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflakeWordpress snowstorm powered by nksnow