Kārtības rullis

Krāslavas pamatskolas skolēnu parlamenta
Kārtības rullis
Tu drīksti:
*Izteikt priekšlikumus skolas darba uzlabošanai
*piedalīties un organizēt pasākumus, konkursus, izstādes
*piedalīties pašpārvaldes vēlēšanās
*padarīt krāšņāku skolas ikdienu
*izglītot citus
*piedalīties preses izdevumu veidošanā un izdošanā
Tev vajag:
*veicināt skolas attīstību
*pārstāvēt skolēnu intereses skolas padomē
*pilnveidot savas runas prasmes un runas kultūru
*regulāri apmeklēt parlamenta sēdes
*attīstīt prasmes debašu organizēšanā par problemātiskām tēmām
*palīdzēt iekārtot un turēt kārtībā parlamenta telpu
* pilnveidot prasmi darboties komandā
* veicināt mācību procesa efektivitāti
*rūpēties par skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu
*veidot un organizēt apsveikumus skolotājiem un skolēniem svētkos
*palīdzēt veidot un izkopt skolas tradīcijas
* piedalīties parlamenta prezentatīvā materiāla veidošanā
Tev jāzina:
* skolas iekšējās kārtības noteikumi
* skolēnu parlamenta nolikums
* parlamenta kārtības rullis
* parlamenta vēlēšanu kārtība
* bērnu tiesību aizsardzības likumi
 
Tu nedrīksti:
*lietot necenzētus vārdus, būt nesavaldīgs un rupjš
Wordpress snowstorm powered by nksnow