Kārtības rullis

Krāslavas pamatskolas skolēnu parlamenta
Kārtības rullis
Tu drīksti:
*Izteikt priekšlikumus skolas darba uzlabošanai
*piedalīties un organizēt pasākumus, konkursus, izstādes
*piedalīties pašpārvaldes vēlēšanās
*padarīt krāšņāku skolas ikdienu
*izglītot citus
*piedalīties preses izdevumu veidošanā un izdošanā
Tev vajag:
*veicināt skolas attīstību
*pārstāvēt skolēnu intereses skolas padomē
*pilnveidot savas runas prasmes un runas kultūru
*regulāri apmeklēt parlamenta sēdes
*attīstīt prasmes debašu organizēšanā par problemātiskām tēmām
*palīdzēt iekārtot un turēt kārtībā parlamenta telpu
* pilnveidot prasmi darboties komandā
* veicināt mācību procesa efektivitāti
*rūpēties par skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu
*veidot un organizēt apsveikumus skolotājiem un skolēniem svētkos
*palīdzēt veidot un izkopt skolas tradīcijas
* piedalīties parlamenta prezentatīvā materiāla veidošanā
Tev jāzina:
* skolas iekšējās kārtības noteikumi
* skolēnu parlamenta nolikums
* parlamenta kārtības rullis
* parlamenta vēlēšanu kārtība
* bērnu tiesību aizsardzības likumi
 
Tu nedrīksti:
*lietot necenzētus vārdus, būt nesavaldīgs un rupjš
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflakeWordpress snowstorm powered by nksnow