Iekļaujoša izglītība

Skolas bibliotēkas resursi

 • Latvijas Universitātes speciālās izglītības laboratorija. ATBALSTA MATERIĀLS skolotājiem darbam ar interaktīvu mācību materiālu valodas prasmju veidošanai un attīstīšanai skolēniem ar speciālām vajadzībām. Darba lapas- VISC, 2013
 • Latvijas Universitātes speciālās izglītības laboratorija. Informatīvs materiāls ģimenēm- VISC, 2013
 • Latvijas Universitātes speciālās izglītības laboratorija. METODISKAIS MATERIĀLS pedagogiem darbam ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās traucējumi un redzes traucējumi. Darba lapas – VISC, 2013
 • Latvijas Universitātes speciālās izglītības laboratorija. METODISKAIS MATERIĀLS pedagogiem darbam ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās traucējumi un redzes traucējumi. Rokasgrāmata – VISC, 2013
 • Latvijas Universitātes speciālās izglītības laboratorija. METODISKAIS MATERIĀLS pedagogiem darbam ar izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem. Rokasgrāmata – VISC, 2013
 • Latvijas Universitātes speciālās izglītības laboratorija. METODISKAIS MATERIĀLS pedagogiem darbam ar izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem. Darba lapas – VISC, 2013
 • Latvijas Universitātes speciālās izglītības laboratorija. METODISKAIS MATERIĀLS pedagogiem darbam ar izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem. Ģirta BURTU grāmata – VISC, 2013
 • Latvijas Universitātes speciālās izglītības laboratorija. INFORMATĪVS MATERIĀLS vecākiem par jauktiem attīstības traucējumiem un mācīšanās traucējumiem. Kartes – VISC, 2013
 • Liepājas Universitātes speciālās izglītības laboratorija. ATBALSTA MATERIĀLS skolotājiem darbam ar interaktīvu mācību materiālu izglītojamo aktīvās runas un lasīšanas spēju attīstīšanai izglītojamiem ar vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. Rokasgrāmata skolotājiem – VISC, 2013
 • Liepājas Universitātes speciālās izglītības laboratorija. METODISKAIS MATERIĀLS pedagogiem darbam ar izglītojamiem, kuriem ir uzvedības traucējumi – VISC, 2013
 • Liepājas Universitātes speciālās izglītības laboratorija. METODISKAIS MATERIĀLS pedagogiem darbam ar izglītojamiem, kuriem ir uzvedības traucējumi. Darba lapas – VISC, 2013
 • Liepājas Universitātes speciālās izglītības laboratorija. INFORMATĪVS MATERIĀLS vecākiem, kas audzina bērnus ar uzvedības traucējumiem. Kartes – VISC, 2013
 • Liepājas Universitātes speciālās izglītības laboratorija. METODISKAIS MATERIĀLS pedagogiem darbam ar izglītojamiem, kuriem ir autisms. – VISC, 2013
 • Liepājas Universitātes speciālās izglītības laboratorija. METODISKAIS MATERIĀLS pedagogiem darbam ar izglītojamiem, kuriem ir autisms. Darba lapas – VISC, 2013
 • Liepājas Universitātes speciālās izglītības laboratorija. INFORMATĪVS MATERIĀLS vecākiem, kas audzina bērnus ar autisma spektru. – VISC, 2013
 • Rēzeknes Augstskolas speciālās izglītības laboratorija. METODISKAIS MATERIĀLS pedagogiem izglītojamo ar garīgās attīstības traucējumiem sociālo prasmju, uzvedības un mācību sasniegumu izvērtēšanai – VISC, 2013
 • Rēzeknes Augstskolas speciālās izglītības laboratorija. Bērns ar garīgās attīstības traucējumiem ģimenē. METODISKAIS MATERIĀLS VECĀKIEM. Kartes – VISC, 2013
 • Rēzeknes Augstskolas speciālās izglītības laboratorija. Bērns ar garīgās attīstības traucējumiem ģimenē. METODISKAIS MATERIĀLS VECĀKIEMVISC, 2013
 • Rēzeknes Augstskolas speciālās izglītības laboratorija. Bērns ar kohleāro implantu ģimenē. METODISKAIS MATERIĀLS VECĀKIEMVISC, 2013
 • Rēzeknes Augstskolas speciālās izglītības laboratorija. Bērns ar kohleāro implantu ģimenē. METODISKAIS MATERIĀLS VECĀKIEM. Kartes – VISC, 2013
 • Hodaņonoka I. u.c. Sociālais pedagogs un bērns ar valodas sistēmas traucējumiem – Rīga: RASA ABC, 2002
 • Miltiņa I. Skanu izrunas traucējumi – Rīga : RAKA, 2005
 • Prudņikova I. Montesori mpedagoģija ikdienā – Rīga: RAKA, 2004
 • Roģe J.Ū., Mēlere B. Citādi bērni – Rīga: Jumava, 2003Liepiņa S. Speciālā psiholoģija – Rīga: RAKA, 2003
 • Tūbele S., Lūse J. Ja skolēns raksta nepareizi … – Rīga: RAKA, 2004
 • Tūbele S., Šteinberga A. Ievads sociālajā pedagoģijā – Rīga: RAKA, 2004
 • Disleksija – ģēniju problēma? // Annas psiholoģija. – 2015.- Nr.6 – 52.-54.lpp.
 • Nīmante D. Vēlreiz par iekļaujošu izglītību // Skolotājs. – 2008. – Nr.1 – 59.-64.lpp.
 • T.Hofzess. Ceļā uz iekļaujošu izglītību: kā tas ietekmē skolotāja izglītību // Skolotājs. – 2008. – Nr.6 – 43.-45.lpp.
 • Nīmante D. Iekļaujoša skola mūsdienu sabiedrībā // Skolotājs. – 2007. – Nr.1 – 8.-20.lpp.

http://www.skolasvards.lv/metodiskie-materiali/3

un citi interneta resursi

 

04.01.2016.                                                                    Informāciju sagatavoja V.Ļebedkova

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflakeWordpress snowstorm powered by nksnow