Informatīvās videofilmas

Informatīvās videofilmas un sociālās reklāmas par bērnu un pusaudžu apdraudējumiem internetā un iespējām no tiem izvairīties

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ar ES Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansējuma palīdzību projekta Net-Safe Latvija ietvaros ir izveidojusi vairākus sociālās reklāmas klipus un informatīvas videofilmas, kas stāsta par aktuāliem apdraudējumiem internetā vidē. Šie videimateriāli izveidoti, lai pievērstu sabiedrības uzmanību šiem draudiem un aicinātu no tiem izvairīties. Tāpat arī filmas var izmantot darbam ar skolēniem klases audzināšanas stundās.

 

 

Wordpress snowstorm powered by nksnow