Projekti

Projekti 2016./2017.m.g.

1. Eiropas sociālā fonda projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” – projekta koordinatore Silva Skride.

2. Eiropas Sociālā fonda projektā – „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” – pedagogi karjeras konsultanti Skaidrīte Gasperoviča un Olita Truskovska.

3. Latvijas Sarkanā Krusta un Norvēģijas Sarkanā Krusta projekts  „Tikai kopā sapņi kļūst krāsaini” – psihologs Velta Daņiļeviča

4. Skola darbojas projektā – kustībā “Draudzīgā skola”– skolotāja Skaidrīte Gasperoviča

5. Projekts “Mammadaba” un “Zaļa klase” – skolotāja Silva Skride

6. Projekts Skolas piens”

Projekti 2016./2017.m.g.

1. Latvijas Sarkanā Krusta un Norvēģijas Sarkanā Krusta projekts  „Tikai kopā sapņi kļūst krāsaini” – psihologs Velta Daņiļeviča

2. Skola darbojas projektā – kustībā “Draudzīgā skola”– skolotāja Skaidrīte Gasperoviča

3. Projekts “Mammadaba” un “Zaļa klase” – skolotāja Silva Skride

4. Projekts “Skolas auglis”

5. Projekts Skolas piens”

Projekti 2015./2016.m.g.

1. Latvijas Sarkanā Krusta un Norvēģijas Sarkanā Krusta projekts  „Tikai kopā sapņi kļūst krāsaini” – psihologs Velta Daņiļeviča

2. Skola darbojas projektā – kustībā “Draudzīgā skola”– skolotāja Skaidrīte Gasperoviča

3. Projekts “Mammadaba” un “Zaļa klase” – skolotāja Silva Skride

4. Projekts “Skolas auglis”

5. Projekts Skolas piens”


Projekti 2014./2015.m.g.

1. Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija “Sāc lasīt jau šodien”– skolas bibliotekāre Valentīna Ļebedkova

2. Latvijas Sarkanā Krusta un Norvēģijas Sarkanā Krusta projekts  „Tikai kopā sapņi kļūst krāsaini” – psihologs Velta Daņiļeviča

3. Skola darbojas projektā – kustībā “Draudzīgā skola”– skolotāja Skaidrīte Gasperoviča

4. Projekts “Mammadaba” un “Zaļa klase” – skolotāja Silva Skride

5. e-Twining projekts – skolotāja Valentīna Geka, Ņina Gulbinska, Lāsma Dzirkale

6. “Junior Achievement” projekta – skolotāji Vija Konceviča, Irēna Mukāne, Irēna Kriviņa

7. Projekts “Skolas auglis”

8. Projekts Skolas piens”


Projekti 2013./2014.m.g.

1. Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija “Sāc lasīt jau šodien”– skolas bibliotekāre Valentīna Ļebedkova

2. Projekts – skolēnu radošo darbu krājuma “Nekur nav tik labi kā mājās…” izveide – skolas bibliotekāre Valentīna Ļebedkova

3. Latvijas Sarkanā Krusta un Norvēģijas Sarkanā Krusta projekts  „Tikai kopā sapņi kļūst krāsaini” – skolotāja Velta Daņiļeviča

4. Skola darbojas projektā – kustībā “Draudzīgā skola”– skolotāja Skaidrīte Gasperoviča

5. Projekts “Mammadaba” – skolotāja Silva Skride

6. Projekts “Skolas auglis”

7. Projekts Skolas piens”


Projekti 2012./2013.m.g.

1. Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija Sāc lasīt jau šodien” – skolas bibliotekāre Valentīna Ļebedkova

2. Hipotēku bankas projekts Mēs paši”– skolēnu 11. radošo darbu krājuma izveide – skolas bibliotekāre Valentīna Ļebedkova

3. Krāslavas novada domes projektu konkurss “Iedzīvotāji veido savu vidi”– projekts Sakopta skola-sakoptā vide skolotāja Skaidrīte Gasperoviča

4. Latvijas Sarkanā Krusta un Norvēģijas Sarkanā Krusta projekts  „Tikai kopā sapņi kļūst krāsaini” – skolotāja Velta Daņiļeviča

5. Projekts Mammadaba – 7.a klase un  skolotāja Silva Skride

6. Sociālais projekts Dāvini savai Latvijai– skolotājs Imants Dzirkals

7. Projekts Skolas auglis

8. Projekts Skolas piens


 Projekti 2011./2012.m.g.

 1. Kultūrkapitālfonda kultūras programma Lasīšanas veicināšana – skolotāja Valentīna Ļebedkova
 2. Projekts “Mammadaba” – 6.a klase un  skolotāja Silva Skride
 3. Projekts “Izzini mežu”– 6.a klase un  skolotāja Silva Skride
 4. Latvijas Sarkanā Krusta un Norvēģijas Sarkanā Krusta projekts  „Tikai kopā sapņi kļūst krāsaini” – skolotāja Velta Daņiļeviča
 5. Aktīvi atbalstīts Krāslavas novada domes izsludinātais projekts “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5 apakšaktivitātes “Pedagogu  konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas  optimizācijas apstākļos”
  26 skolotāji: I.Krute, A.Teiviša, I.Beikule, D.Samsonoviča, I.Mukāne, I.Ruskule, E. Eisaka, Z.Beinaroviča, I.Japiņa,  Ņ.Gulbinska, L.Mačuļska, G.Jegorova, L.Dzirkale, O.Truskovska, I.Aprupe, V.Geka, I.Makņa, V.Rabkeviča, S.Gasperoviča, N.Raudive, L.Rukmanis, I.Dzirkals, J.Japiņa., J.Samsanoviča, V.Konceviča, G.Japiņš. 
 6. Ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Krāslavas pamatskola ir iesaistījusies Eiropas programmā Augļi skolai

 Projekti 2010./2011.m.g.

 1. Skolā tiek īstenots Eiropas sociālā fonda projekts “Dabaszinības un matemātika” – skolotājas Ligita Pelnika, Ināra Grāve un Gunārs Japiņš, koordinatore – Larisa Rukmane
 2. Eiropas sociālā fonda projekts “Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācībupriekšmetos”  – skolotāja Ligita Pelnika
 3. Projekti: Kultūrkapitālfonda kultūras programma “Lasīšanas veicināšana” un “Skolu bibliotēkas – kultūrdialoga veicinātājas”
 4. Ar fonda “Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij” ( Karaliskā Holandiešu viršu biedrība) un Krāslavas novada domes atbalstu iegūts finansējums projektam – goda siena “Tu esi mūsu lepnums!”– skolotāja S. Gasperoviča
 5. Hipotēku bankas atbalstīts projekts “Mēs paši”– skolēnu radošo darbu krājuma “Pie kastaņiem skola skan” izveide – skolotāja Valentīna Ļebedkova
 6. Latvijas Sarkanā Krusta un Norvēģijas Sarkanā Krusta projekts  „Tikai kopā sapņi kļūst krāsaini” – skolotāja Velta Daņiļeviča
 7. X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku projekts “Mantojums“-1. aktivitātē “Tas notika dziesmu svētkos” un 2. aktivitātē “Mana skola dziesmu svētku zīmē” –  Ligita Pelnika un Skaidrīte Gasperoviča
 8. Projekts “Mammadaba” – 8.a klase un skolotāja Vija Rabkeviča, 5.a klase un skolotāja Silva Skride
 9. Projektā “Izzini mežu”– 5.a klase
 10. Projekta “Skābeklis” ietvaros – akcijā “Sarauj zīļu mačos” – 5.a klase un skolotāja Silva Skride
 11. Akcijā “Sniegavīri par tīru Latviju” – 5.a klase
 12. Skola pieteikusi dalību – Makulatūras vākšanas akcijā
 13. Projekts “Kopā ar ģimeni un skolu” – koordinatore skolotāja  Skaidrīte Gasperoviča un psihologs Velta Daņiļeviča
 14. Projekts  “No čiekura līdz lietaskokam” – skolas mazpulcēni un skolotāja Ināra Grāve
 15. Aktīvi atbalstīts Krāslavas novada domes izsludinātais projekts “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5 apakšaktivitātes “Pedagogu  konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas  optimizācijas apstākļos”.Šajāprojektā iesaistījušās 23 skolotājas: I.Krute, A.Teiviša, I.Beikule, D.Samsonoviča, I.Mukāne, I.Ruskule, E.Eisaka, Z.Beinaroviča, V.Spiridonova, I.Japiņa,  Ņ.Gulbinska, L.Mačuļska, G.Jegorova, I.Kolodnicka, L.Dzirkale, O. Truskovska, I.Aprupe, V.Geka, I.Makņa, V.Rabkeviča, S.Gasperoviča, N.Raudive, L.Rukmanis, I.Dzirkals, J.Japiņa
Wordpress snowstorm powered by nksnow