Kora skate (II)

DSC_0554

Mēs esam tik dažādi un tik līdzīgi, mūs šķir gadu starpība, bet vieno tradīcijas. Mēs ikdienā esam katrs savā vietā, pildot tā brīža galveno pienākumu, bet mēs noteikti esam kopā svinot svētkus, šogad, kārtējos XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus. Cik skanīgi, kupli, raiti, krāšņi, bagāti un stipri garā būs svētki Rīgā, ir atkarīgs no ikviena svētku dalībnieka. Cik skanīgi bija kori no Krāslavas, Dagdas un Andrupenes, 29.aprīļa pēcpusdienā vērtēt bija ieradusies Svētku Noslēguma koncerta „Manā dziesmā tu…” Mežaparka lielajā estrādē koru konkursa 2.kārtas žūrija.

Komisijas priekšsēdētājs Romans Vanags – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas asociētais profesors, Svētku virsdiriģents, Jānis Erenštreits – Rīgas Doma kora skolas mūzikas projektu vadītājs, Svētku Goda virsdiriģents, Gints Ceplenieks – Rīgas Doma kora skolas jauktā kora diriģents, Noslēguma koncerta „Manā dziesmā tu…” mākslinieciskais vadītājs, Svētku virsdiriģents, Mārtiņš Klišāns – Rīgas Doma zēnu kora mākslinieciskais vadītājs, Svētku virsdiriģents, Rita Platpere – VISC Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente, koru projekta vadītāja un Sanda Romanova – žūrijas komisijas sekretāre.

Žūrija uzklausīja sešus korus, kuriem bija jādzied viena obligātā dziesma un divas izlozes dziesmas.

Konkursā visi kori ieguva II pakāpes diplomus:

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas zēnu koris „Bundzinieki”, diriģente Rita Andrejeva (32,61 punkts),
Krāslavas Valsts ģimnāzijas jauktais koris „Krāslava”, diriģente Olga Grecka (32,61 punkts),
Andrupenes pamatskolas 5.-9.klašu  koris, diriģente Aija Vaičule (34,56 punkti),

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 5.-9.klašu koris, diriģente Rita Andrejeva (36,17 punktu),
Dagdas vidusskolas jauktais koris, diriģente Olga Boboviča (37,34 punkti),

Krāslavas pamatskolas 5.-9.klašu koris, diriģente Ilona Aprupe (38,50 punktu).

Kori saņēma arī saldo balvu no Svētku lieldrauga KĀRUMS.

Paldies par darbu mūsu novadu koncertmeistarēm Allai Kuzmičai un Maija Steļmačonokai.

Paldies Svētku koordinatorei Dagdas novadā Irēnai Maļķevičai.

Vislielākais paldies par jau veikto koristiem.

Koru konkursu rezultāti ar oficiāli apstiprināto Svētku dalībnieku skaitu būs zināmi 20.maijā.
Kā teica žūrijas komisijas priekšsēdētājs Romans Vanags: “Svētki būs ar pozitīvu lādiņu… un viss darbs vēl  priekšā…”

Sanita Kumpiņa, XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru konkursa 2.kārtas koordinatore

http://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/article/dziedasanas-tradicijas-vienmer-bus-kopjamas/

Wordpress snowstorm powered by nksnow