Deju skate

Gatavojoties XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas notiks 2015. gada vasarā, Latvijā sākušās deju kolektīvu skates. Sestdien, 7.martā arī Krāslavas novada 18 deju kolektīvi pulcējās uz svētku atlases skati. Labākie no labākajiem būs to 15,5 tūkstošu jauniešu vidū, kuri piedalīsies deju lielkoncertā “Līdz varavīksnei tikt” Daugavas stadionā.

Tautas deju kolektīvus skatē vērtēja žūrijas komisija:

Žūrijas priekšsēdētāja Inga Pulmane, XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncerta “Līdz varavīksnei tikt” mākslinieciskā vadītāja, bērnu deju kolektīva “Teiksmiņa” vadītāja.

Žūrijas locekļi:

  • Zigrīda Teivāne, XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju kolektīvu laureātu koncerta projekta vadītāja, Valsts izglītības satura centra referente
  • Gints Baumanis, XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncerta “Līdz varavīksnei tikt” virsvadītājs, bērnu Tautas deju ansambļa “Zelta sietiņš” horeogrāfs, pedagogs
  • Iluta Mistre, XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncerta “Līdz varavīksnei tikt” virsvadītāja, bērnu deju kolektīva “Pūpolītis” vadītāja
  • Madlēna Bratkus, XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Mākslinieciskās padomes locekle, bērnu un jauniešu centra “Junda” deju kolektīvu vadītāja

Pēc žūrijas vērtējuma vispārliecinošākais sniegums skatē bija Krāslavas Bērnu un jauniešu centra deju kolektīvam “Pastaliņas”, ko vada Valda Timule, mazie dejotāji savāca 43,8 punktus un ieguva I pakāpi

 

Mūsu skolas kolektīvi saņēma sekojošu vērtējumu

 1.-2. klašu deju kolektīvs – Ritenītis”, vad. Inta Beikule, 40,3 punkti, I pakāpe

10025

3.-4. klašu deju kolektīvi – “Kamenīte”, vad. Inta Beikule, 37,0 punkti, II pakāpe un “Jumītis”, vad. Inta Beikule, 39,7 punkti, II pakāpe10022

10023

3.-6.klašu deju kolektīvs – “Pastaliņas”, vad. Valda Timule, 42,3 punkti, I pakāpe

5.-6.klašu deju kolektīvi – “Bitīte”, vad. Inta Beikule, 39,7 punkti, II pakāpe un “Resgaļi”, vad. Inta Beikule, 33,8 punkti, III pakāpe10021    10024

7.-9.klašu deju kolektīvi – “Kastanīši”, vad. Inta Beikule, 34,5 punkti, III pakāpe un  “Raita”, vad. Valda Timule, 41,2 punkti, I pakāpe10020

 XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki norisināsies Rīgā no 6. līdz 12. jūlijam, kuru plašo programmu – ap 50 pasākumu – veidos koru un deju kolektīvu, pūtēju un simfonisko orķestru, vokālo un instrumentālo ansambļu, mūsdienu deju kolektīvu sniegums, kā arī priecēs radošās darbnīcas, teātru izrādes u.c. aktivitātes. Svētku sagatavošanas procesā iesaistīti ap 100000 skolēnu, bet Svētkos jūlijā Rīgā piedalīsies ap trīsdesmit septiņi tūkstoši dalībnieku no visas Latvijas, kā arī diasporu kolektīvi. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielākie Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svētki, kas notiek reizi piecos gados. XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus rīko Valsts izglītības satura centrs.

 

 Paldies mūsu deju skolotājiem Intai Beikulei un Valdai Timulei par ieguldītu darbu!

Paldies skolēniem par Jūsu dejotprasmi!

http://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/article/dejotaji-pierada-savu-gatavibu-svetkiem/ 

Wordpress snowstorm powered by nksnow