“Mēs varam labāk!” e-klases konkurss

“Mēs varam labāk!” uzvarētāji
2012./2013.m.g.

Noskaidotas klases, kas spējušas panākt lielāko sekmju progresu, salīdzinot visas klases vidējo atzīmi visos mācību priekšmetos
1. semestra beigās un tagad – 2. semestra finišā.

APSVEICAM 5.B KLASES KOLEKTĪVU UN AUDZINĀTĀJU VIJU LEIKUMU

PAR IEGŪTO 1. VIETU 5. KLAŠU GRUPĀ!!!

Trīs labākās klases katrā klašu grupā tiek aicinātas uz noslēguma pasākumu, kas notiks 14. jūnijā Kino Citadele Rīgā.
Tas sola saistošas aktivitātes un balvas gan skolēniem, gan skolotājiem. 27 iedvesmojošākos priekšmetu pedagogus apbalvos Tallink.
APSVEICAM!!!

Wordpress snowstorm powered by nksnow