Projektu nedēļas pasākumi

Skolēnu projektu darbs skolā ir viens no mācīšanās veidiem vai īpaša veida mācību darbs, kura izstrādāšanai nepieciešams laika posms konkrēta rezultāta iegūšanai.

Projektu nedēļas mērķis:
veicināt skolēnu prasmes un iemaņas projektēšanā un projekta īstenošanā, apgūt radošā darba pieredzi.

Projektu nedēļas uzdevumi:

rosināt pedagogus plašāk pielietot netradicionālas mācību metodes;
palielināt skolēna aktivitāti mācību vielas apguvē;
attīstīt skolēnu sadarbības prasmes ar citiem skolēniem un skolotājiem.

Projektu izstrādā visi 1.-9. klašu skolas skolēni.
Skolēni darbojas interešu darbnīcās kopā ar priekšmetu skolotājiem,
kur kopīgi strādā pēc vienas tēmas.

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflakeWordpress snowstorm powered by nksnow