Latvija – ES prezidējošā valsts

5646

Materiāli skolēniem un pedagogiem par Latvijas prezidentūru ES Padomē.

2015.gada sākumā Latvija pārņem Eiropas Savienības Padomes prezidējošās valsts lomu.

 Skolēnu un pedagogu informētībai sagatavoti materiāli par prezidentūras būtību un prioritātēm:

http://www.visc.gov.lv/aktualitates/dokumenti/prezidentura/20140911_ieteic_temas_izgl_procesa.pdf

Apbrīnas vērtas Latvijas idejas Apbrinas vertas Latvijas idejas

 Apbrīnas vērtas Latvijas daba Apbrinas verta Latvijas daba

 Apbrīnas vērtas Latvijas tautas kopā būšana Apbrinas verta Latvijas tautas kopa busana

 

Sagatavots informatīvs materiāls skolēniem par Latvijas prezidentūru ES Padomē

Wordpress snowstorm powered by nksnow