Bibliotēka

 Skolas bibliotēku vada skolotāja Valentīna Ļebedkova

Bibliotekāre skolā strādā

Pirmdienās no 9.00 līdz 16.00

Otrdienās no 8.00 līdz 16.00

Trešdienās no 8.00 līdz 16.00

Piektdienās no 8.00 līdz 15.00