Bibliotēka

 Skolas bibliotēku vada skolotāja Valentīna Ļebedkova

Bibliotekāre skolā strādā

Pirmdienās no 9.00 līdz 16.00

Otrdienās no 8.00 līdz 16.00

Trešdienās no 8.00 līdz 16.00

Piektdienās no 8.00 līdz 15.00

 

Wordpress snowstorm powered by nksnow