Labākā klases audzināšanas stunda

yj

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija kustības „Draudzīga skola” ietvaros izsludina konkursu pedagogiem par labāko klases audzināšanas stundu draudzīgas un cieņpilnas vides veicināšanai klasē.
Konkursa mērķis ir draudzīgas, cieņpilnas un savstarpēji atbalstošas vides attīstīšanas skolā, pieredzes apmaiņas veicināšana starp mācību iestādēm, kā arī pedagogu aktīvāka iesaiste kustībā „Draudzīga skola”. Ar šī konkursa palīdzību inspekcijas vēlas dot iespēju pedagogiem radošā un atraktīvā formā runāt par jaunajiem izaicinājumiem skolas un klases vidē, šogad vairāk koncentrējoties uz savstarpējās cieņas un attiecību kultūras aspektiem skolas vidē, kā arī radīt mācību materiālu, kas būs noderīgs arī citiem kustības „Draudzīga skola” dalībniekiem.

Konkursam iesūtītie darbi tiks vērtēti trijās kategorijās:
1. – 4. klašu grupā,
5. – 9. klašu grupā
un vidusskolu un profesionāli tehnisko skolu grupā.

Labākā klases audzināšanas stunda – 2017

http://www.bti.gov.lv/lat/draudziga_skola/labaka_klases_audzinasanas_stunda_-_2017/

Labākā klases audzināšanas stunda – 2016

http://www.bti.gov.lv/lat/draudziga_skola/labaka_klases_audzinasanas_stunda_-_2016/

Labākā klases audzināšanas stunda – 2014

http://bti.gov.lv/lat/draudziga_skola/labaka_klases_audzinasanas_stunda__-_2014/

Labākā klases audzināšanas stunda – 2013

http://bti.gov.lv/lat/draudziga_skola/labaka_klases_audzinasanas_stunda_-_2013/

Labākā klases audzināšanas stunda – 2012

http://bti.gov.lv/lat/draudziga_skola/labaka_klases_audzinasanas_stunda/

Wordpress snowstorm powered by nksnow