1.-4. klašu koris

Kora vadītāja – Ilona Aprupe

Kora skolotāja – Skaidrīte Gasperoviča

 Kora dzimšanas laiks ir 2010./2011.m.g.

Pirmā uzstāšanās notika skolas Ziemassvētku koncertā. Ar lielu nepacietību mazie dziedātāji gaidīja uzstāšanos lielajā kultūras nama zālē, kur notika koru konkurss „Taureņu balsis”. Aiz muguras ir uzstāšanās gan skolas koncertos, gan novada koru skatēs.


2014. gadā koris ir izcīnījis godpilno 1.pakāpi novada koru skatē.
Ir prieks par tik talantīgajiem bērniem, kuriem patīk muzicēt, pilnveidojot sevi vokālās dziedāšanas mākslā.

Wordpress snowstorm powered by nksnow