5.-9. klašu koris “Lira”

Kora vadītāja – Ilona Aprupe

Kora skolotāja – Skaidrīte Gasperoviča

Skolas koris ir tā vieta, kur veido muzikālo gaumi, attīsta spēju novērtēt dažāda veida mūziku.

Galvenais darbības mērķis ir veidot priekšnoteikumus tam, lai skolēns iesaistītos Latvijas mūzikas dzīves līdzveidošanā – kļūst par aktīvu dziedātāju, mūzikas klausītāju vai dažāda veida mūzikas amatieru kopu dalībnieku.

Pa šiem gadiem koru skatēs un konkursos ir aizstāvēts ne tikai skolas, bet arī novada gods. Latgales novada koru skatē Rēzeknē ir iegūta 2.pakāpe. Dziedātāji ne tikai iegūst praktiskās zināšanas kora dziedāšanā, bet pilnveido savas kultūras identitātes apziņu, izkopj sadarbības prasmes.

  

Prieks par to, ka Krāslavas pamatskolā ir tik daudz talantīgu jauniešu, kas grib dziedāt un attīstīt savas radošās spējas.

Paldies visiem koristiem!

Wordpress snowstorm powered by nksnow