Sports

 Paldies visiem sportistiem par izcilajiem sasniegumiem!

Paldies sporta skolotājiem: Natālijai Raudivei un Laimonim Rukmanim!


Sporta sasniegumi Krāslavas un Dagdas novadu skolēnu

sporta spēļu spartakiādē 2014./2015.mācību gadā

Metēju diena –individuāli

Agija Bebriša – lodes grūšana – 1.vieta, šķēpa mešana – 2.vieta
Ēriks Silovs – šķēpa mešana – 1.vieta, lodes grūšana – 3.vieta
Antons Skorodihins – lodes grūšana 5.vieta, bumbiņas mešana – 4.vieta
Pāvels Leonovičs – lodes grūšana 4.vieta, bumbiņas mešana – 3.vieta
Kristīne Ļevicka – lodes grūšana 4.vieta, bumbiņas mešana – 2.vieta
Artūrs Šarkovičs – lodes grūšana 4.vieta, bumbiņas mešana – 4.vieta
Artūrs Gončaronoks – lodes grūšana – 3.vieta, bumbiņas mešana – 5.vieta

„Olimpiskā diena”

Stafetes skrējiens „B” vec. grupa 4x100m – 2.vieta
Pretstafete „C” vec. grupa 10x60m – 3.vieta
Pretstafete „D” vec. grupa 10x30m – 3.vieta
Basketbols meitenēm – „B” vecuma grupa – 3.vieta
Basketbols meitenēm – „C” vecuma grupa – 3.vieta
Futbols „B” vecuma grupa zēni – 3.vieta
Futbols „C” vecuma grupa zēni – 2.vieta
Tautas bumba jauktās komandas 4.klašu grupā – 2.vieta
Tautas bumba zēnu komandām 5.klašu grupā – 2.vieta
Tautas bumba meiteņu komandām 5.klašu grupā – 2.vieta

———
Basketbols „B” vecuma grupa zēniem – 2.vieta
———
Basketbols „C” vecuma grupa zēniem – 2.vieta
———

„Rudens kross”– individuāli

Ernests Matjušonoks (6.b) – 1.vieta
Kaspars Mirgazijanovs (7.b) – 1.vieta
Edgars Labišs (5.a) – 2.vieta
Andris Pārpucis (7.b) – 2.vieta
Snežana Jegorčenko (9.a) – 2.vieta
Ēriks Silovs (9.a) – 3.vieta

———
Volejbols „B” vecuma grupa 4.vieta
———
„Lāses kausa – 2015” izcīņa 1.posma sacensības –  4.vieta
———
Vieglatlētu kauss „B” vecuma grupa – 2.vieta zēnu komanda
———
„Četrcīņa” vieglatlētika „C” vecuma grupā – individuāli
Artūrs Šarkovičs – 1.vieta
———
„Četrcīņa” vieglatlētika „D” vecuma grupā – individuāli

Anna Monska – 2.vieta
Daniela Timma – 1.vieta
Mareks Podjava – 2.vieta

———
Futbols „D” vecuma – 1. un 3.vieta
———


Krāslavas pamatskolas piedalīšanās Krāslavas un Dagdas novadu

atklātajās 67. skolēnu sporta spēlēs 2013./2014. mācību gadā

Nr.
p.k.

Sporta veids

Vecuma grupa

Vieta

1.

Metēju diena

B, C

Individuāli

2.

Basketbols

B – zēni

B – meitenes

1.vieta
Latgales novadā – 3.vieta
4.vieta

3.

Rudens Kross

C, B, D

Individuāli

4.

Tautas bumba

D – zēni

D – meitenes

 1.vieta
Latgales novadā – 3.vieta
2.vieta

5.

Slēpošana

B, C, D

6.

Volejbols

B – zēni
B – meitene

3.vieta
4.vieta,

7.

Futbols

B – zēni
C – zēni
D – zēni

2.vieta
2.vieta un 3.vieta
1.vieta un 3.vieta

8.

Vieglatlētu kauss

B – zēni
B – meitenes
C – zēni
C – meitenes

2.vieta
3.vieta
1.vieta
2.vieta

9.

„Četrcīņa” vieglatlētikā

D – zēni
D – meitenes

 Individuāli

10.

„Lāses kauss – 2014”
Volejbolā 1.posms

B – zēni
B – meitenes

3.vieta
3.vieta

Wordpress snowstorm powered by nksnow