2014./2015.m.g.

Valsts 42. atklātajā matemātikas olimpiādē

3. vieta Elza Vagale (7.a) – sk. Ligita Pelnika

Angļu valodas olimpiādē

1. vieta Pauls Nartišs (8.c) – sk. Larisa Rukmane

3. vieta Artis Krikovs (7.b)  – sk. Larisa Rukmane

3. vieta Raivis Kokanis (8.b) – sk. Larisa Rukmane

3. vieta Dominika Podjava (8.c) – sk. Larisa Rukmane

Olimpiāde lietišķajā informātikā “PASKĀLA RITENIS

2. vieta Pauls Nartišs (8.c) – sk. Jeļena Japiņa

Atzinība  Elza Vagale (7.a) – sk. Jeļena Japiņa

45. starpnovada vācu valodas olimpiāde

1. vieta Viktorija Neverovska (8.a) –  sk. Valentīna Ļebedkova

Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 6.–9. klašu meitenēm

2. vieta Dominika Podjava (8.c) – sk. Vija Rabkeviča

2. vieta Laura Vēvere (8.c) – sk. Vija Rabkeviča

3. vieta Diāna Vasiļjeva (8.c) – sk. Vija Rabkeviča

Angļu valodas 5.-6.klašu skolēnu olimpiāde

1. vieta Kristaps Paļums (6.b) – sk. Larisa Rukmane

1. vieta Eva Marhileviča (6.b) – sk. Larisa Rukmane

2. vieta Artis Ļaksa (5.b) – sk. Ņina Gulbinska

3. vieta Rinalds Timma (6.b) – sk. Larisa Rukmane

Atzinība Armands Vagals  (5.b) – sk. Ņina Gulbinska

Latgales atklātā latviešu valodas olimpiāde

1. vieta Elza Vagale (7.a) – sk. Inta Japiņa

12. Latgales novada atklātajā 5.-8.klašu matemātikas olimpiāde

1. vieta Elza Vagale (7.a) – sk. Ligita Pelnika

1. vieta Pauls Nartišs (8.c) –  sk. Gunārs Japiņš

3. vieta Samanta Krumpāne (5.a) –  sk. Gunārs Japiņš

Atzinība Karīna Parazenko (5.a) –  sk. Gunārs Japiņš

Atzinība Rihards Karabeško (6.b) – sk. Ligita Pelnika

Matemātikas olimpiādē 2. klasēm

1.vieta Jānis Vorslovs (2.b) – sk. Inta Beikule

2.vieta Dominika Stivriņa (2.b) – sk. Inta Beikule

2.vieta Anita Jurkeviča (2.a) – sk. Valentīna Geka

3.vieta Karīna Lukjanska (2.b) – sk. Inta Beikule

Atzinība Dairis Gasperovičs (2.a) – sk. Valentīna Geka

Vizuālās mākslas olimpiādē

1. vieta Katrīna Ļaksa (5.b) – sk. Olita Truskovska

1. vieta Loreta Makņa (7.a) – sk. Olita Truskovska

2. vieta Everita Skerškānes (5.a) – sk. Olita Truskovska

2. vieta Daniela Timma (6.b) – sk. Olita Truskovska

2. vieta Laura Vēvere (8.c) – sk. Olita Truskovska

Informātikas olimpiādē

1. vieta Elza Vagale (7.a) – sk. Jeļena Japiņa

2. vieta Artis Krikovs (7.b) – sk. Jeļena Japiņa

3. vieta Daniels Dukaļskis (7.b) – sk. Jeļena Japiņa

3. vieta Mareks Mjadjuta (7.b) – sk. Jeļena Japiņa

3. vieta Dina Silova (7.a) – sk. Jeļena Japiņa

Atzinība Arnis Japiņš (7.b) – sk. Jeļena Japiņa

Vācu valodas olimpiādē

1. vieta Viktorija Neverovska (8.a) –  sk. Valentīna Ļebedkova

2. vieta Pauls Nartišs (8.c) –  sk. Valentīna Ļebedkova

Matemātikas olimpiādē

1. vieta Karīna Parazenko (5.a) – sk. Gunārs Japiņš

1. vieta Samanta Krumpāne  (5.a) – sk. Gunārs Japiņš

1. vieta Rihards Lukjanskis  (5.a) – sk. Gunārs Japiņš

1. vieta Kristaps Paļums  (6.b) – sk. Ligita Pelnika

1. vieta Rihards Karabeško (6.b) – sk.  Ligita Pelnika

1. vieta Elza Vagale (7.a) – sk. Ligita Pelnika

1. vieta Pauls Nartišs (8.c) – sk. Gunārs Japiņš

2. vieta Edvīns Geks (5.a) – sk. Gunārs Japiņš

2. vieta Armands Bebrišs (7.a) – sk. Ligita Pelnika

2. vieta Daniels Dukaļskis (7.b) – sk. Vija Leikuma

2. vieta Armands Rimšāns (8.c) – sk. Gunārs Japiņš

2. vieta Rūta Maksimova (9.a) – sk. Ligita Pelnika

3. vieta Ervīns Jakovelis  (5.a) – sk. Gunārs Japiņš

3. vieta Gabriela Cimmermane  (6.b) – sk. Ligita Pelnika

3. vieta Dina Silova (7.a) – sk. Ligita Pelnika

3. vieta Mareks Mjadjuta (7.b) – sk.  Vija Leikuma

AtzinībaViesturs Andžāns  (5.b) – sk. Vija Leikuma

Atzinība Eva Marhileviča  (6.b) – sk. Ligita Pelnika

Latgales novada atklātā latviešu  valodas un literatūras 5.-6.klašu skolēnu olimpiāde

 3. vieta Karīna Parazenko (5.a) – sk. Inta Japiņa

Latviešu valodas olimpiādē 8. un 9. klasēm

2. vieta Pauls Nartišs (8.c) – sk. Ligija Mačuļska

Atzinība Arīna Galilejeva (9.b) – sk. Ligija Mačuļska

 Atzinība Rūta Maksimova (9.a) – sk. Inta Japiņa

Ģeogrāfijas olimpiādē 8. klasēm

1. vieta Rolands Lisenoks (8.a) – sk. Silva Skride

3. vietu Pauls Nartišs (8.c) – sk. Silva Skride

Atzinība Viktorija Neverovska (8.a)  – sk. Silva Skride

Matemātikas olimpiādē 4. klasēm

1. vieta Raivis Vēvers (4.a) – sk. Zigrīda Beinaroviča

2. vieta Ernests Baranovskis (4.b) – sk. Everita Eisaka

Atzinība Evita Gorenko (4.b) – sk. Everita Eisaka

Atzinība Aigars Staņēvičs (4.a) – sk. Zigrīda Beinaroviča

Krievu valodas olimpiādē

1. vieta Mareks Mjadjuta (7.b) – sk. Gaļina Jegorova

2. vieta Loreta Makņa (7.a) – sk. Gaļina Jegorova

3. vieta  Dominika Podjava (8.c) – sk. Gaļina Jegorova

Atzinība Anna Stankeviča (9.a) – sk. Gaļina Jegorova

Mūzikas olimpiāde

1. vieta Elza Vagale (7.a) – sk. Ilona Aprupe

3. vieta Daniels Dukaļskis (7.b) – sk. Skaidrīte Gasperoviča

Vēstures olimpiāde 9. klasēm

1.vieta Arīna Galilejeva (9.b) – sk. Irēna Kriviņa

Wordpress snowstorm powered by nksnow