Konkursu nolikumi

NOLIKUMU SARAKSTS
2014./2015.māc.g.

 1. Mūsdienu deju kolektīvu un repertuāra apguves skates.
  1. VISC 2015_musddeja_nolikums
 2. Tautas deju kolektīvu atlases skates, dalība laureātu koncertā un deju lielkoncertā „Līdz varavīksnei tikt”.
  2. VISC 2015_tautdejas_nolikums
 3. Koru konkursi un dalība noslēguma koncertā Mežaparka Lielajā estrādē.
  3.2015_korukonk_nolikumsKR
 4. 43.STARPTAUTISKĀ BĒRNU MĀKSLAS IZSTĀDE-KONKURSS „LIDICE 2015”.
  4. VISC 2015_lidice_nolikums
 5. Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss.
  5.VISC2015_via_nolikums
 6. Vides interešu izglītības projekts „Burto dabā, vidē, visumā”.
  6.VISC 2015_videsprojekts_nolikums
 7. Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2015”.
  7.2015_balsis_nolikumsKR
 8. Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss-izstāde „Rakstu darbi”.
  8. 2015 RAKSTU DARBI_maksla_nolikums KR
 9. Radošo spēļu darbnīcu konkurss „Rakstu darbi”.
  9.2015 RAKSTU DARBI_raddarbn_nolikums Kr
 10. Tērpu kolekciju skate-konkurss „Rakstu darbi”.
  10.2015_RAKSTU DARBI terpuskate_nolikums KR
 11. Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss.
  11.2015_skatuves_runa_nolikums Kraslava

Elektroniski pieejami mājas lapā:

www.visc.gov.lv/interesu/deja,mūzika,viz.maksla,folklora utt., un
www.visc.gov.audzinasana/pasakumi

1. Tradicionālās dziedāšanas konkurss „DZIESMU DZIEDU, KĀDA BIJA 2015”

2. Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālie sarīkojumi

3. Folkloras programmas modelēšanas koncerti

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflakeWordpress snowstorm powered by nksnow