Konkursu nolikumi

NOLIKUMU SARAKSTS
2014./2015.māc.g.

 1. Mūsdienu deju kolektīvu un repertuāra apguves skates.
  1. VISC 2015_musddeja_nolikums
 2. Tautas deju kolektīvu atlases skates, dalība laureātu koncertā un deju lielkoncertā „Līdz varavīksnei tikt”.
  2. VISC 2015_tautdejas_nolikums
 3. Koru konkursi un dalība noslēguma koncertā Mežaparka Lielajā estrādē.
  3.2015_korukonk_nolikumsKR
 4. 43.STARPTAUTISKĀ BĒRNU MĀKSLAS IZSTĀDE-KONKURSS „LIDICE 2015”.
  4. VISC 2015_lidice_nolikums
 5. Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss.
  5.VISC2015_via_nolikums
 6. Vides interešu izglītības projekts „Burto dabā, vidē, visumā”.
  6.VISC 2015_videsprojekts_nolikums
 7. Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2015”.
  7.2015_balsis_nolikumsKR
 8. Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss-izstāde „Rakstu darbi”.
  8. 2015 RAKSTU DARBI_maksla_nolikums KR
 9. Radošo spēļu darbnīcu konkurss „Rakstu darbi”.
  9.2015 RAKSTU DARBI_raddarbn_nolikums Kr
 10. Tērpu kolekciju skate-konkurss „Rakstu darbi”.
  10.2015_RAKSTU DARBI terpuskate_nolikums KR
 11. Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss.
  11.2015_skatuves_runa_nolikums Kraslava

Elektroniski pieejami mājas lapā:

www.visc.gov.lv/interesu/deja,mūzika,viz.maksla,folklora utt., un
www.visc.gov.audzinasana/pasakumi

1. Tradicionālās dziedāšanas konkurss „DZIESMU DZIEDU, KĀDA BIJA 2015”

2. Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālie sarīkojumi

3. Folkloras programmas modelēšanas koncerti

Wordpress snowstorm powered by nksnow