Krāslavas pamatskolas interešu izglītības grupu

 DARBA GRAFIKS

2016./2017.m.g. 

šeit (PDF)