Krāslavas pamatskolas interešu izglītības grupu

Krāslavas novada BJC interešu izglītības programmu

 DARBA GRAFIKS 2017./2018.m.g.

Pulciņa nosaukums

Pulciņa vadītājs Stundu

skaits

Pirm-
diena
Otr-
diena
Treš-
diena
Ceturt-
diena
Piekt-
diena

Tautas dejas

I.Beikule 6 0.st.
5.kl. „Ritenītis”
0.st.
5.kl. „Ritenītis”
0.st.
3.-4.kl. „Ritenītis”
7.st.
3.-4.kl. „Ritenītis”
 8.st.
6.klase „Jumītis”
Vides p. „Nāc eksperimentēt!” I.Grāve 3 7., 8.st. 8.st.
Koris 5.-9.kl. “LIRA” I.Aprupe 2 0.st. 7.st.
Novada zēnu kora grupa „Bundzinieki” I.Aprupe 2 0.st. 0.st.
Teātra pulciņš “Avotiņš” L.Dzalbe 3 0.st. 0.st. 0.st.
Bērnu klubs „Spicais” V.Daņiļeviča 2

0.st.
7.st.


 

Krāslavas pamatskolas interešu izglītības grupu

 DARBA GRAFIKS 2017./2018.m.g.

Pulciņa nosaukums Pulciņa vadītājs Stundu skaits Pirm-
diena
Otr-
diena
Treš-
diena
Ceturt-
diena
Piekt-
diena
Deju pulciņš I.Beikule 3 6.st.
2.klase
6.st.
2.klase
5.st.
1.klase
Robotikas pulciņš D.Kušnire 2 7.st. 0.st.
Koris 1.-4.kl. I.Aprupe 2 0.st. 7.st.
Popgrupa
“Notiņas”
I.Krute 2 0.st. 0.st.
Skolas muzejs D.Samsonoviča 1 0.st.
Popgrupa
“Podziņas”
V.Geka 2 0.st. 7.st.
Pulciņš
“Čaklās rociņas”
D.Samsonoviča 2 6.,7.st.
Kokapstrādes pulciņš I.Dzirkals 1 0.st.
Deju pulciņš „Superdance” E.Eisaka 2 0.st. 0.st.

Pulciņš
„Jaunais fiziķis”

J.Laizāns 1 0.st.
Skolas avīze J.Japiņa 1 8.st.
Wordpress snowstorm powered by nksnow