Olimpiādes

Mācību priekšmetu olimpiādes 2016./2017.mācību gadā

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/olimpiades/norlaiki.shtml

Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtība

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/olimpiades/kartiba.shtml

 

Wordpress snowstorm powered by nksnow