Klašu audzinātāju MK

Materiāli klases stundām par tēmu “Veselības izglītība”

Metodiskajā materiālā ir iekļautas šādas tēmas: “Veselība kā kopveselums”, “Veselības riska faktori”, “Preventīvie pasākumi”, “Izvēles brīvība, veselība kā indivīda izvēle”, “Dzīvesveids, dzīves stils un dzīves kvalitāte”, “Veselīgs dzīvesveids un dzīves vide”, “Rūpes par ārējo izskatu”, “Uztura ietekme uz veselību”, “Atkarības no vielām un procesiem, izvairīšanās no atkarībām”, “Seksuālā un reproduktīvā veselība”, “Pašizziņas un pašvērtējuma nozīme veselībai labvēlīgas uzvedības īstenošanā”, “Veselību ietekmējošo paradumu veidošanās”, “Garīgā pārslodze, fiziskās un psihiskās veselības savstarpējā saistība”, “Racionāla medikamentu lietošana”, “Veselības veicināšana” un “Cilvēku tirdzniecība”.
======================================

Turpinot iepriekšējā gadā veiksmīgi aizsākto tradīciju, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija kustības „Draudzīga skola” ietvaros arī šogad izsludina konkursu pedagogiem par labāko klases audzināšanas stundu draudzīgas un cieņpilnas vides veicināšanai klasē.

konkurss

Wordpress snowstorm powered by nksnow