Metodiskais darbs

Metodiskā padomes sastāvs

 Metodiskajā padomē darbojas 6 metodisko komisiju vadītāji:

  1. MK „Es un sabiedrība”                                          N. Raudive
  2. Klašu audzinātāju MK                                           S. Gasperoviča
  3. Mākslas jomas skolotāju MK                               I. Aprupe
  4. Sākumskolas skolotāju MK                                  J. Samsanoviča
  5. Valodu jomas skolotāju MK                                 I. Japiņa
  6. Zinātņu pamatu un tehnoloģiju MK                   I. Grāve

 

Metodiskās padomes vadītāja L. Dzalbe

Wordpress snowstorm powered by nksnow