Projektu nedēļa 2014

Projektu nedēļa 2013./2014.m.g. no 17.02. līdz 21.02.

Projektu nedēļa aktīvi iesaistījās visi mūsu skolas skolēni. Skolēni darbojās interešu darbnīcās kopā ar priekšmetu skolotājiem, kur kopīgi strādāja pēc vienotas tēmas.

SĀKUMSKOLA

Nr. p.k.

Skolotājs

Projekta tēma

1.

Valentīna Geka, Inga Makņa Krāslava

2.

Inta Beikule Margaritas Stārastes grāmatas – gaismas un siltuma avots

3.

Ināra Mukāne Rotaļas ar lietvārdu

4.

Irēna Jakovele Rotaļas ar lietvārdu

5.

Dace Samsonoviča Rotaļas ar lietvārdu

6.

Zigrīda Beinaroviča Sveces

7.

Everita Eisaka Mana Latvija

8.

Ināra Krute Brīvā laika pavadīšanas iespējas

9.

Anita Teiviša Latvijas putni – nometnieki

10.

Laimonis Rukmanis Stafešu „Drošie un veiklie” organizēšana

PAMATSKOLA

Nr. p.k.

Skolotājs

Projekta tēma

11.

Gaļina Jegorova „Masļenica” – pasākuma sagatavošana

12.

Gunārs Japiņš Fizikas un matemātikas animāciju veidošana

13.

Ilona Aprupe Mūzikas instrumentu pielietojums

14.

Imants Dzirkals Pavasaris nāk!

15.

Ināra Grāve Eksperimentālie darbi

16.

Inta Japiņa Sveču tēma. Deviņi gadi skolā

17.

Irēna Kriviņa Cilvēks un karš

18.

Jeļena Japiņa Reklāmas materiālu izveide

19.

Lāsma Dzirkale Es un mana veselība

20.

Ligija Mačuļska Teātris – palīgs literatūras apguvē

21.

Ligita Pelnika Simetrija ap mums

22.

Natālija Raudive VAV kompleksi

23.

Ņina Gulbinska Mēs esam tādi, ko mēs ēdam

24.

Olita Truskovska Auduma puķes. Papīra puķes. Rozes izgatavošana

25.

Vija Leikuma Simetrijas

26.

Vija Rabkeviča Šūtas Lieldienu dekorācijas

27.

Silva Skride Vides spēle „Enerģija”
Klimats un cilvēku mājokļi
Kultūraugu ceļojums uz Latviju
Ziemas olimpisko spēļu 2014 valstis

Wordpress snowstorm powered by nksnow