Individuālā darba grafiks

INDIVIDUĀLĀ DARBA GRAFIKS 2016./2017.m.g.

Skolotāju
vārds, uzvārds
Priekšmets Laiks
Pirmdiena
Lolita Dzalbe latviešu valoda un literatūra 8.00-8.40
Lāsma Dzirkale angļu valoda, latviešu valoda un literatūra 14.00-14.50
Ligita Pelnika matemātika 8.00-8.40
14.00-15.05
Vija Rabkeviča mājturība un tehnoloģijas, dzīves mācība 14.00-14.27
Natālija Raudive  sports 14.50-15.30
Inta Beikule latviešu valoda, matemātika 14.00-14.50
Zigrīda Beinaroviča latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla, ētika, sociālās zinības 8.00-8.40
Valentīna Geka latviešu valoda, matemātika, mūzika 8.00-8.40
Laimonis Rukmanis sports 8.00-8.40
Ilona Aprūpe mūzika 14.50-15.50
Vija Leikuma matemātika 8.00-8.40
14.00-14.40
Silva Skride ģeogrāfija 14.50-15.30
Ņina Gulbinska angļu valoda 8.00-8.40
13.10-14.50
Inta Japiņa latviešu valoda un literatūra 8.00-8.40
14.00-14.40
Larisa Rukmane angļu valoda 8.15-8.40
Jeļena Japiņa informātika, matemātika 14.50-15.23
Ināra Mukāne latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, sociālās zinības, mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla 8.05- 8.40
Everita Eisaka latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, sociālās zinības, mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla, ētika 13.20-14.00
Valentīna Ļebedkova   vācu valoda 14.00-14.34
Skaidrīte Gasperoviča  mūzika 14.50-15.20
Galina Jegorova  krievu valoda, vācu valoda 14.55-15.35
Dace Samsonoviča latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, sociālās zinības, mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla 8.00- 8.35

 

Skolotāju
vārds, uzvārds
Priekšmets Laiks
Otrdiena
Ināra Grāve bioloģija, ķīmija, dabaszinības 14.10-14.50
Ināra Krute
(2., 3., 4. nedēļa)
latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, sociālās zinības, mājturība un tehnoloģijas, mūzika 8.00-8.40
Larisa Rukmane angļu valoda 8.15-8.40
Imants Dzirkals mājturība un tehnoloģijas, dzīves mācība 8.00-8.40
Jeļena Japiņa matemātika, informātika 14.50-15.23
Lāsma Dzirkale angļu valoda, latviešu valoda un literatūra 14.00-14.40
Ligita Pelnika matemātika 8.00-8.40
vai
14.00-14.40
Edīte Lukša vācu valoda 14.55-15.11
Anita Teiviša latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, sociālās zinības, mājturība un tehnoloģijas 8.10-8.25
13.15-14.15
Inga Makņa dabaszinības, sociālās zinības, mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla 14.05-15.12
Silva Skride ģeogrāfija 14.50-15.30
Vija Konceviča sociālās zinības 14.10-14.40
Dace Samsonoviča latviešu valoda, matemātika, sociālās zinības, dabaszinības, mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla 8.00-8.35
Ņina Gulbinska angļu valoda 13.10-14.00
Inta Japiņa latviešu valoda un literatūra 14.00-14.40
Zigrīda Beinaroviča latviešu valoda, matemātika, dabaszinības mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla, ētika, sociālās zinības 8.00-8.40
Ināra Mukāne latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, sociālās zinības, mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla, ētika 8.05-8.40
Everita Eisaka latviešu valoda, matemātika, dabaszinības mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla, ētika, sociālās zinības 13.20-14.00
Irēna Kriviņa  Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības 14.10-14.56
Valentīna Geka latviešu valoda, matemātika, mūzika 8.00-8.40
Galina Jegorova krievu valoda, vācu valoda 8.00-8.40
14.55-15.35
Inta Beikule latviešu valoda, matemātika 8.00-8.40
Jānis Laizāns fizika 8.00-8.30

 

Skolotāju
vārds, uzvārds
Priekšmets Laiks
Trešdiena
Vija Leikuma matemātika 8.00-8.40
14.00-14.40
Laimonis Rukmanis sports 8.00-8.44
Vija Rabkeviča mājturība un tehnoloģijas, dzīves mācība 14.00-14.27
Irēna Kriviņa Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības 8.00-8.40
Ināra Grāve bioloģija, ķīmija, dabaszinības 8.00-8.40
Galina Jegorova krievu valoda, vācu valoda 8.00-8.40
Janīna Samsanoviča kristīga mācība 13.15-13.35
14.10-14.30
Silva Skride ģeogrāfija, dabaszinības 14.50-15.30
Ligija Mačuļska latviešu valoda un literatūra 8.00-8.40
Larisa Rukmane angļu valoda 8.15-8.40
Ilona Aprūpe mūzika 14.50-15.50
Jeļena Japiņa informātika 14.50-15.20
Dace Samsonoviča latviešu valoda, matemātika, sociālās zinības, dabaszinības, mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla 8.00-8.35
Ināra Mukāne latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, sociālās zinības, mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla 8.05-8.35
Valentīna Geka latviešu valoda, matemātika, mūzika 8.00-8.40
Lāsma Dzirkale angļu valoda, latviešu valoda un literatūra 14.00-14.40
Inga Makņa dabaszinības, sociālās zinības, mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla, krievu valoda 14.05-15.12
Irēna Jakovele latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, sociālās zinības, mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla 8.05-8.42
Lolita Dzalbe latviešu valoda un literatūra 8.00-8.40
Ņina Gulbinska angļu valoda 8.00-8.40
14.10-14.50

 

Skolotāju
vārds, uzvārds
Priekšmets Laiks
Ceturtdiena
Ināra Grāve bioloģija, ķīmija, dabaszinības 8.00-8.40
Vija Leikuma matemātika 8.00-8.40
14.00-14.40
Valentīna Geka latviešu valoda, matemātika, mūzika 13.00-14.00
Lāsma Dzirkale  angļu valoda, latviešu valoda un literatūra 14.00-14.40
Imants Dzirkals mājturība un tehnoloģijas 14.00-14.38
Jeļena Japiņa informātika, matemātika 14.50-15.23
Galina Jegorova krievu valoda 14.10-14.50
Inta Beikule latviešu valoda, matemātika 15.15-16.00
Irēna Kriviņa Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības 8.00-8.40
Everita Eisaka latviešu valoda, matemātika, dabaszinības mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla, ētika, sociālās zinības 8.00-8.40
Jānis Laizāns fizika 8.00-8.40
Natālija Raudive sports 14.05-14.40
Ligija Lida Mačuļska latviešu valoda un literatūra 14.05-14.40
Ināra Mukāne latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, sociālās zinības, mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla, ētika 8.05–8.35
Zigrīda Beinaroviča latviešu valoda, matemātika, dabaszinības mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla, ētika, sociālās zinības 8.00-8.40
13.09-13.30
Dace Samsonoviča Latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, sociālās zinības, Mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla 8.00-8.35
Ināra Krute Latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, sociālās zinības, Mājturība un tehnoloģijas, mūzika 8.00-8.40
13.20-14.10
Laimonis Rukmanis sports 8.00-8.44

 

Skolotāju
vārds, uzvārds
Priekšmets Laiks
Piektdiena
Ināra Grāve Bioloģija, ķīmija, dabaszinības 14.10-14.50
Lāsma Dzirkale Angļu valoda, latviešu valoda un literatūra  13.10-14.40
Anita Teiviša latviešu valoda, matemātika, dabaszinības mājturība un tehnoloģijas, sociālās zinības 12.20-13.30
Everita Eisaka latviešu valoda, matemātika, dabaszinības mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla, ētika, sociālās zinības 8.00-8.40
13.20-13.48
Ligija Lida Mačuļska latviešu valoda un literatūra 14.05-14.40
 Ināra Krute  latviešu valoda, matemātika, dabaszinības  sociālās zinības 8.00-8.40
 Ilona Aprupe  mūzika  8.10-8.40
 Lolita Dzalbe  latviešu valoda un literatūra 8.00-8.40
 Laimonis Rukmanis  sports  8.00-8.40
Ligita Pelnika  matemātika 8.00-8.40
Ināra Mukāne   latviešu valoda, matemātika, dabaszinības mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla, ētika, sociālās zinības  8.05-8.40
 Zigrīda Beinaroviča  latviešu valoda, matemātika, dabaszinības mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla, ētika, sociālās zinības  8.00-8.40
 Inta Beikule latviešu valoda, matemātika 8.00-8.40
13.20-13.48