Skolēnu padome


Krāslavas pamatskolas Skolēnu padomē
 darbojas  skolēni no 5. – 9. klasēm.
Pašpārvalde darbojas jau 10 gadus.
  
Priekšsēdētājs ir Daniels Kursītis no 9.a klases.
 
 Skolēnu parlaments ir sabiedriska, demokrātiska un neatkarīga organizācija, kur skolēniem ir iespēja izteikt savu viedokli un tikt uzklausītiem.
Parlaments organizē sarunas par bērnu tiesībām un pienākumu pildīšanu skolā, organizē skolēnu aptaujas par dažādiem tematiem,
kā arī piedalās skolas padomes sēdēs un ietekmē lēmumu pieņemšanu skolā.
Parlamentārieši regulāri apmeklē Līderu apmācības skolu.
Mūsu skolas parlamentārieši sadabojas ar Sauleskalna, Robežnieku, Izvaltas un Krāslavas pilsētas skolu parlamentāriešiem.
Skolēnu padomes aktivitātes:
Tūrisma diena
Fukšu balle
Pašpārvaldes diena
Konkursi – “Popiela”
“Superpuika”
“Talantu fabrika”
“Dziedi/dejo ar skolotāju”
Anekdošu konkurss “Zvaigzne Nr.1”
Modes skates

      Skolēnu pašpārvaldes dalībnieki ir aktīvi arī sabiedriskajā dzīvē: dzied skolas un baznīcas korī, sporto volejbola un futbola pulciņā, dejo, spēlē teātri,  ir dabas pētnieki skolas mazpulkā, attīsta talantus vizuālās mākslas pulciņā.
Skolēnu pašpārvaldes aktīvisti apmeklē Sporta, Mākslas un Mūzikas skolas, darbojas Bērnu un jauniešu centrā.

Wordpress snowstorm powered by nksnow