Klašu audzinātāji

Valentīna Geka – 1.a klase Inta Beikule – 1.b klaseInāra Mukāne – 2.a klase

1a_2127_26Dace Samsonoviča – 2.b klase

1b_1556_23Zigrīda Beinaroviča – 3.a klase

2a_1503_23Everita Eisaka – 3.b klase

2b_1603_21Ināra Krute – 4.a klase

3a_1699_22Anita Teiviša – 4.b klase

3b_1834_24Jeļena Japiņa – 5.a klase

4a_2195_22Ināra Grāve – 5.b klase

4b_2154_21Natālija Raudive – 6.a klase

5a_2255_18Lāsma Dzirkale – 6.b klase

5b_1675_19Lolita Dzalbe – 6.c klase

5c_1659_15Silva Skride – 77.a klase

6a_1945_19Ligija-Lida Mačuļska – 7.b klase

6b_1888_23Inta Japiņa – 8.a klase

7a_2287_12Vita Valtere – 8.b klase

7b_2320_18Inga Makņa – 9.a klase

8a_2328_12Ligita Pelnika – 9.b klase

8b_2388_13


snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflakeWordpress snowstorm powered by nksnow