Klašu audzinātāji

Valentīna Geka – 1.a klase Inta Beikule – 1.b klaseInāra Mukāne – 2.a klaseDace Samsonoviča – 2.b klaseZigrīda Beinaroviča – 3.a klaseEverita Eisaka – 3.b klaseInāra Krute – 4.a klaseAnita Teiviša – 4.b klaseJeļena Japiņa – 5.a klaseInāra Grāve – 5.b klaseNatālija Raudive – 6.a klaseLāsma Dzirkale – 6.b klaseLolita Dzalbe – 6.c klaseSilva Skride – 7.a klaseLigija-Lida Mačuļska – 7.b klaseInta Japiņa – 8.a klaseVita Valtere – 8.b klaseInga Makņa – 9.a klaseLigita Pelnika – 9.b klase


Wordpress snowstorm powered by nksnow