Interešu izglītība

visclogo

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

Krāslavas Bērnu un jaunatnes centra (KBJC) pulciņi

Automoto pulciņš (G.Jeminejs)otrdiena, ceturtdiena – plkst. 16.00-19.00 (garāžās)

Klubs „Saulessvece” (Ž.Garbrēdere) – pirmdiena, otrdiena – plkst. 13.00-17.00

Suvenīru pulciņš „Raibais dzenis” (Ž.Garbrēdere) – trešdiena – plkst. 14.00-17.00 (soc.dienestā)

Dekoratīvo sveču liešana (Ž.Garbrēdere) – ceturtdiena, piektdiena – plkst. 14.00-17.00

Vilna-brīnumdare (Ž.Garbrēdere) – ceturtdiena, piektdiena – plkst. 14.00-17.00

Apgleznošanas pulciņš (L.Kizjalo) – pirmdiena, piektdiena – plkst. 14.00-17.00

Suvenīru pulciņš „Mazie meistari” (L.Kizjalo) – otrdiena, trešdiena, piektdiena – plkst. 14.00-17.00

Papīra plastika (L.Kizjalo) – pirmdiena – plkst. 14.00-17.00

Fotopulciņš „Kadrs” (A.Kauškalis) – sestdiena, T.26360220

Jauniešu teātra grupa „Asns” (A.Jakubovskis) – T.29503665

Prāta spēles (S.Kumpiņa) – otrdiena, ceturtdiena – plkst. 14.00-16.00

Aušanas pulciņš „Zirneklīši” (A.Guba) – trešdiena – plkst. 14.00-17.00

Dekor.liet.mākslas pulciņš „Meistarstiķis” (A.Guba) – ceturtdiena, piektdiena – plkst. 14.00-17.00

STOPTIME „Hip-hop” (A.Lukša) – piektdiena – plkst. 17.00-20.00

STOPTIME „Breakdance”(A.Lukša) – piektdiena – plkst. 17.00-20.00

Sporta tūrisms – ceturtdiena – plkst. 17.00-19.00

Wordpress snowstorm powered by nksnow