Atbalsta personāls

  • Psiholoģe Velta Daņiļeviča skolā strādā 208.kabinetā:
Pirmdiena 8.00 – 15.00
Otrdiena 8.00 – 15.00
Trešdiena 8.00 – 15.00
Ceturtdiena 8.00 – 15.00
Piektdiena 8.00 – 10.00

velta

  • Logopēde Vita Valtere skolā strādā 209.kabinetā:         
Pirmdiena 8.00 – 14.00
Otrdiena 8.00 – 15.30
Trešdiena 8.00 – 12.05
Ceturtdiena 8.00 – 13.00

Vitina

  •  Medmāsa Antoņina Kiseļevska medicīnisko palīdzību nodrošina katru dienu no 8.00 līdz 16.00   

ANTONINA