Skolas administrācija

Vija Konceviča – skolas direktore

VIJA_K

Janīna Samsanoviča – direktores vietniece mācību darbā

JANINA0

Larisa Rukmane – direktores vietniece mācību darbā

LARISA4

Skaidrīte Gasperoviča – direktores vietniece audzināšanas darbā

SKAIDRITE4

Lolita Dzalbe – direktores vietniece metodiskajā darbā

Juris Jermaks – direktores vietnieks saimnieciskajā darbā

JURIS


Skolas direktore Vija Konceviča aicina vecākus uz tikšanos
katra mēneša pirmajā pirmdienā no 15.00 līdz 17.00

Wordpress snowstorm powered by nksnow