Skolas administrācija

Vija Konceviča – skolas direktore

VIJA_K

Janīna Samsanoviča – direktores vietniece mācību darbā

JANINA0

Larisa Rukmane – direktores vietniece mācību darbā

LARISA4

Skaidrīte Gasperoviča – direktores vietniece audzināšanas darbā

SKAIDRITE4

Lolita Dzalbe – direktores vietniece metodiskajā darbā

Juris Jermaks – direktores vietnieks saimnieciskajā darbā

JURIS


Skolas direktore Vija Konceviča aicina vecākus uz tikšanos
katra mēneša pirmajā pirmdienā no 15.00 līdz 17.00

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflakeWordpress snowstorm powered by nksnow