Skolas simbolika

Skolas karogs

2005. gada 21. oktobrī Krāslavas pamatskolā svētību karogam
deva Aivars Gusevs un Mārtiņš Klušs.

Karoga skices autors ir skolas absolvents Kristaps Babrovskis.
Idejas pamatā ir grāmata, kas simbolizē zināšanas un mācības.
Ūdens simbolizē pārbaudījumus.
Karogu izšuva Krāslavas pamatskolas vizuālās mākslas skolotāja Olita Truskovska.

Skolas logo

2007./2008. mācību gadā izsludinātajā skolas logo konkursā uzvarēja Kristaps Babrovskis. 

Skolas himna

Krāslavas pamatskolas himnas autori ir skolas absolventi Artūrs Škutāns un Anrijs Djatkovičs.

himnas_autori

123
/2010.gada 17.novembrī/

https://drive.google.com/file/d/0BwlbDdbrusnFSTlzLXdIRkhScG8/edit?usp=sharing

Mēs būsim tā kā jūras oļi,
Bez mūsu mīļās pamatskolas.
Ir Krāslavā šī pamatskola,
Kam bērni uzticību sola.

Piedz.
Šeit bērni skolotājus klausa,
No runāšanas mute sausa.
Ja skolotāja runāt māk,
Tad visi bērni klausīt sāk.

Bet bērni steidzas skolu beigt,
Lai nezināmos ceļos steigt.
Mēs vēlam dzīves ceļus vieglus,
Lai izdodas it viss uz vietas.

Piedz.

Wordpress snowstorm powered by nksnow