Par skolu

Krāslavas pamatskolā šogad: mācās 368 skolēni (uz 01.09.2017.)

 strādā 39 skolotāji un 25 tehniskie darbinieki

 ir 19 klašu komplekti

SKOLA

SKOLAS PRIORITĀRĀS JOMAS

Mācīšana un mācīšanās

Mācīšanas procesa saikne ar reālo dzīvi

Mērķis:

Praktizēt uz kompetencēm balstītu mācību pieeju.

Atbalsts skolēniem

Karjeras izvēles konsultācija un kvalitāte

Mērķis:

Organizēt karjeras izvēles pasākumus.

Skolas vide

Lepnums par valsti

Mērķis:

Sekmēt skolēnu patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un pilsonisko līdzdalību skolas un valsts dzīvē, gatavojoties Latvijas simtgadei.


snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflakeWordpress snowstorm powered by nksnow